Invoering omgevingswet opnieuw uitgesteld

Invoering omgevingswet opnieuw uitgesteld

De invoering van de Omgevingswet wordt opnieuw uitgesteld. Minister Hugo de Jonge heeft dat in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. De Omgevingswet zou ingaan per 1 juli 2022, maar de minister denkt aan uitstel tot 1 oktober 2022 of 1 januari 2023. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden vindt het besluit van de minister verstandig. 

De invoering van de Omgevingswet dient verantwoord te gebeuren voor inwoners en bedrijven, volgens minister De Jonge. Invoering per 1 juli 2022 is volgens de bewindsman onverantwoord omdat er meer tijd nodig is om goed te oefenen met de digitale systemen die bij de nieuwe wet behoren. De minister heeft dit vanmorgen medegedeeld in een kennismakingsgesprek met de Eerste Kamer en per brief aan de Tweede Kamer laten weten. 

Uitstel 

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft in december tijdens een hoorzitting in de Eerste Kamer, samen met anderen, gepleit voor uitstel. Invoering per 1 juli 2022 maakt het naast alle technische problemen moeilijk voor nieuwe gemeenteraden - 16 maart zijn er verkiezingen - moeilijk om goed in positie te komen om de belangen van alle inwoners te behartigen. Ook raadsleden spraken zich in een enquete van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden in samenwerking met Binnenlands Bestuur uit voor uitstel. Chaos werd namelijk gevreesd als er zou worden vastgehouden aan de invoeringsdatum van 1 juli 2022.