Inwoners Bodegraven-Reeuwijk krijgen meer inspraak door participatieverordening

Inwoners Bodegraven-Reeuwijk krijgen meer inspraak door participatieverordening

Ruim 6 jaar geleden begon de gemeente Bodegraven-Reeuwijk met het opstellen en presenteren van een meerjarig-onderhoudsplan voor Reeuwijk-Brug. De presentatie was onvoldoende voorbereid door de gemeente en zorgde voor leegloop van de zaal. De gemeenteraad trok lessen uit deze gebeurtenis en de nodige maatregelen werden getroffen. Zo werd er besloten om per kern een dorpsteam in te stellen en werd een participatieverordening ‘nieuwe stijl’ vastgesteld.

In de verordening is onder meer vastgelegd dat de gemeente vooraf moet aangeven wat ze met de uitkomst van het participatieproces gaat doen. Het doel van de verordening is om de positie van de inwoners te versterken. De bewoners zien de dorpsteams en de verordening als een goede zet van de gemeenteraad. Zo zijn er sinds het begin van deze maatregelen al diverse gemeenschappelijke tuinen en parkeerplaatsen op de schop gegaan en is er ook al extra straatverlichting geplaatst. Dit alles op voorstel van de betrokken bewoners.

Vier opties

Ook is vastgelegd dat er vier verschillende opties zijn, wat de raad met de uitkomst van een participatieprojecten gaat doen. De meest vergaande is dat de raad de adviezen en conclusies uit het participatietraject overneemt. Een andere optie is dat de opbrengst als ‘zwaarwegend’ wordt meegenomen. De derde optie is het kale kennisnemen van de resultaten, waarbij door de raad wordt bekeken of en in welke mate zij worden meegenomen. De laatste optie is dat de gemeente, bewoners en betrokken organisaties de uitkomst samen gaan omzetten in een samenwerkingsovereenkomst, waarin de gemaakte afspraken worden vastgelegd.

Meer inspraak

Tevens is het belangrijk dat bewoners en belanghebbenden op een laagdrempelige manier kunnen meepraten. Hieraan wordt tegemoet gekomen door geen restricties aan te brengen in de onderwerpen waarover gesproken kan worden. Echter, is het van belang dat het onderwerp aan gemeentelijk beleid raakt. Naast inspraakmomenten biedt de gemeente, de bewoners van Bodegraven-Reeuwijk, ook de mogelijkheid om een alternatief aan te bieden voor de uitvoering van gemeentelijke taken. Hiervoor moet een plan worden ingediend dat door ten minste drie inwoners wordt ondersteund. In het plan moet onder meer staan waarom of hoe de initiatiefnemers menen de betreffende taak goedkoper en beter te kunnen oppakken dan de gemeente.

Meepraten

Raadsleden die willen reageren op nieuwe initiatieven voor burgerparticipatie kunnen daarover meepraten op het platform Raad in Beweging. Wil je weten wat Raad in Beweging inhoudt en wil je meepraten klik dan hier voor meer informatie.