Inwoners bundelen krachten in burgerparticipatie platform

Inwoners bundelen krachten in burgerparticipatie platform

Acht buurtgroepen in de gemeente Gooise Meren hebben de krachten gebundeld in een nieuw burgerparticipatie platform om zo meer een voet tussen de deur te krijgen bij bouwprojecten in de gemeente. De inwoners voelen zich door de gemeenteraad structureel genegeerd en ervaren veel tegenwerking uit het gemeentehuis.

Ze hebben naast de oprichting van het platform daarom aangedrongen op een gesprek met ambtenaren en raadsleden om zo duidelijkheid te scheppen over de participatie. Bewoners zijn van mening zijn dat ze niet tot nauwelijks worden betrokken bij de diverse woningbouwprojecten. Het gaat hierbij om bouwprojecten die het uitzicht van bewoners ontneemt of om dermate grote projecten die inwoners niet bij de huidige gemeente vinden passen. Het tekort aan participatie is volgens medeoprichter van der Bijl een terugkerend fenomeen: "Het is iets wat moet, maar waar niet veel mee gedaan wordt door de gemeente.”

Meer participatie

De gemeente geeft aan aan zich niet te herkennen in het geschetste beeld van de buurtgroepen over participatie. Zo is er wel degelijk contact geweest met bezwaarmakers. Tevens wijst Gooise Meren erop dat er wel degelijk sprake is, geweest, van participatie. Ze geven verder aan dat ze juist voor meer participatie zijn en verwijzen hierbij naar de beleidsnota: visie op burgerparticipatie. “Het is echter niet in alle gevallen mogelijk om de burgers tegemoet te komen op bijvoorbeeld alle bouwprojecten. Dit omdat de woningcrisis ook zwaar weegt.”

Standaardprocedure

Een oplossing volgens zowel de buurtgroepen als de raad is om het gesprek te blijven voeren. Een delegatie van de buurtgroepen heeft daarom om een gesprek gevraagd met ambtenaren en enkele raadsleden. Dit om te kijken hoe het conflict opgelost kan worden. Zo wil de delegatie een standaardprocedure voorstellen voor het meer betrekken van de inwoners. Dit kan een instrument zijn om de betrokkenheid van de bewoners beter vorm te geven. Tegelijkertijd is het een controlemiddel voor de gemeente. Zij kan dan beter controleren wat er is gedaan aan communicatie en inspraak tussen ontwikkelaar, gemeente(raad) en buurt.

Meer burgerparticipatie 

In deze serie van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden inspiratie, tips, voorbeelden en artikelen over hoe raadsleden en gemeenteraden ruimte geven aan burgerparticipatie. Eerder verschenen: