Inwoners denken dat Rijk gaat over jeugd- en ouderenzorg

Inwoners denken dat Rijk gaat over jeugd- en ouderenzorg

DEN HAAG – Inwoners houden de landelijke overheid nog steeds verantwoordelijk voor jeugd- en ouderenzorg, onderwerpen die sinds 1 januari 2015 onder de verantwoordelijkheid vallen van de gemeente. Over het algemeen hebben inwoners nauwelijks een idee of de gemeente dan wel de Rijksoverheid verantwoordelijk is voor een bepaald beleidsterrein. Dit stellen politicologen Lisanne de Blok en Wouter van der Brug van de Universiteit van Amsterdam in het rapport: ‘Democratie Dichterbij: Lokaal Kiezersonderzoek 2016’.

Inwoners houden vooral de nationale overheid verantwoordelijk voor alle onderzochte beleidsterreinen, ook wanneer dit feitelijk onjuist is. Zoals bij de spoorwegen waarbij de Rijksoverheid maar beperkte sturingsmogelijkheden heeft. Veiligheid, vluchtelingen en pensioenen zijn onderwerpen waarvoor vooral de Rijksoverheid verantwoordelijk wordt gehouden (zie figuur 8.1). Daarnaast wordt de gemeente vooral verantwoordelijk gehouden voor de zorg van ouderen en langdurige zieken en de bijstand. De respondenten houden de gemeente veel minder verantwoordelijk voor het pensioenbeleid en het personenvervoer.

Zaak van de gemeente
Vertrouwen in de politiek hangt samen met onder andere positieve evaluaties van inwoners over beleidsterreinen. Zo is de samenhang tussen beleidsevaluatie en politiek vertrouwen het sterkst op het gebied van veiligheid. Inwoners houden de gemeente het meest verantwoordelijk voor veiligheid ongeveer evenveel als de nationale overheid (zie figuur 8.1). De onderzoekers concluderen dan ook dat de samenhang tussen veiligheid en politiek vertrouwen op gemeentelijk niveau het sterkst aanwezig is.

Beleidsevaluaties en politiek vertrouwen
In hoofdstuk 8 ‘Beleidsevaluaties en politiek vertrouwen: wie houden burgers verantwoordelijk? Staat meer informatie over hoe inwoners het gevoerde beleid op een aantal terreinen beoordelen, wie ze ervoor verantwoordelijk houden en hoe dit vervolgens doorwerkt in het vertrouwen dat ze hebben in verschillende overheden. Het volledige rapport ‘Democratie Dichterbij’, uitgevoerd door Stichting Kiezersonderzoek Nederland, geeft weer wat burgers vinden van hun gemeentebestuur, hoe groot de lokale betrokkenheid is, welke groep burgers participeren in de lokale democratie en welke veranderingen er al zichtbaar zijn door de decentralisatieoperaties. Het gehele rapport ‘Democratie Dichterbij’ Lokaal Kiezersonderzoek 2016 is beschikbaar via deze link.

Dit is het negende en laatste bericht over de onderzoeksresultaten uit het rapport ‘Democratie Dichterbij: Lokaal Kiezersonderzoek 2016’.Eerder verschenen in het kader van het rapport ‘Democratie Dichterbij: Lokaal Kiezersonderzoek 2016’ de volgende berichten:

- Raad sluitstuk van burgerparticipatie
Meer vertrouwen in gemeenteraad dan in Tweede Kamer
Kranten voor raadsleden effectiever dan social media
Raadsverkiezing populairste vorm van burgerparticipatie
Fout voorbeeldgedrag politici hoge ergernis factor  
Openingstijden winkels geen taak voor gemeenten
Ontevreden kiezers stemmen op lokale partijen
Inwoners positief over lokale dienstverlening

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 10 november 2016.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin.

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.    

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier!