Inwoners Moerdijk kunnen voortaan ‘’over alles’’ inspreken

Inwoners Moerdijk kunnen voortaan ‘’over alles’’ inspreken

DEN HAAG – Inwoners van de gemeente Moerdijk kunnen voortaan aan het begin van elke raadsvergadering hun zegje doen om iets bij de raad onder de aandacht te brengen. Op deze manier hoopt burgemeester Jac Klijs bewoners meer  te kunnen betrekken bij lokale politiek.

Het initiatief in Moerdijk kan geschaard worden onder de experimenten met nieuwe vormen van lokale democratie. In december 2016 heeft minister Plasterk gemeenten de ruimte gegeven om met initiatieven en experimenten te komen om de lokale democratie te vernieuwen.  Het vernieuwde inspreekrecht in Moerdijk is hier een goed voorbeeld van. Klijs: ‘’Het spreekrecht geeft onze inwoners een aanvullende kans om kwesties aan te kaarten die niet op de agenda van de vergadering staan. Op deze manier kunnen ze dat bovendien in hun eigen woorden doen, en zelf de accenten aangeven.’’

Procedure

Er is maximaal een kwartier beschikbaar voor de inspraak voor aanvang van de vergadering. Wanneer er meer dan 3 insprekers zijn wordt deze tijd evenredig verdeeld. In principe kunnen de burgers inspreken over alles waar ze mee zitten of wat ze onder de aandacht willen brengen. De enige uitzondering op deze regel is dat het niet mogelijk is in te spreken op een onderwerp wat die vergadering op de agenda staat. Op deze onderwerpen zal ingesproken moeten worden tijdens de betreffende commissievergadering.

Aanmelden

Aanmelden voor gebruik van het spreekrecht kan via een email naar de griffie: griffie@moerdijk.nl 

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 14 februari 2017

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin.

Raadslid.Nu houdt op vrijdag 17 maart 2017 in Delft de Dag voor de Raad: wat heeft de nieuwe gemeenteraad nodig voor een succesvolle start na de raadsverkiezingen van 2018? 

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.  

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 45 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 80 euro. Aanmelden kan hier!