Inwoners pitchen ideeën bij gemeenteraad

Inwoners pitchen ideeën bij gemeenteraad

DEN HAAG – De gemeenteraad van Den Haag heeft besloten bewonersparticipatie te stimuleren. De raad stemde in met een voorstel om inwoners eenmaal per jaar ideeën over hun buurt te laten pitchen bij de gemeente.

“Ik merk dat veel bewoners ideeën of initiatieven voor hun buurt hebben maar het lastig vinden om de weg naar de gemeente te vinden voor hulp om hun idee tot uitvoering te brengen”, zegt raadslid en initiatiefnemer Desh Ramnath bij Den Haag FM. “Door jaarlijks per wijk een pitch-sessie te organiseren waarvoor bewoners worden uitgedaagd om met ideeën voor hun wijk te komen creëer je een laagdrempelige manier voor bewoners om mee te denken over het verbeteren van hun wijk.”

Wijdverspreid
Het is geen nieuw fenomeen dat gemeenteraden openstaan voor ideeën van inwoners. Zo biedt de raad van de gemeente Utrecht de inwoners in de vorm van een online ideeënmarkt een platform om hun ideeën over en voor de stad te delen. Ideeën kunnen online ‘likes’ krijgen en hoe meer likes, hoe meer het idee in het oog sprint bij raadsleden. Deze kunnen het idee dan later omarmen of adopteren. 
In de gemeente Almere kunnen inwoners ideeën en plannen voordragen tijdens een zogenaamde motiemarkt. Gemeenteraadsleden kunnen de voorstellen van de Almeerders als motie of amendement op de agenda zetten tijdens de begrotingsbehandeling als ze het eens zijn met een idee.

Budgetrecht van de raad
Raadslid.Nu heeft onderzoek laten doen naar het budgetrecht van de raad bij burgerparticipatie. Uit het onderzoek blijkt dat de budgettaire zeggenschap van de gemeenteraad overeind blijft bij burgerinitiatieven. Van een negatief effect op de budgettaire rol van de raad lijkt dan ook geen sprake. Het gehele onderzoek ‘Het budgetrecht van de raad intact?’ is te lezen via deze link. 

  

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 25 mei 2016

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en LinkedIn.

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is. 

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier!