Inwoners positief over lokale dienstverlening

Inwoners positief over lokale dienstverlening

Inwoners zijn over de kwaliteit van lokale diensten en voorzieningen overwegend positief. Het algemene oordeel over de lokale dienstverlening wordt vooral bepaald door de tevredenheid van lokale inwoners met welzijnsvoorzieningen, de veiligheid en het openbaar vervoer. Dit blijkt uit het hoofdstuk ‘Tevredenheid burgers over gemeentelijke dienstverlening’ geschreven door Bas Denters uit het rapport Democratie Dichterbij: Lokaal Kiezersonderzoek 2016’.

80 Procent van de inwoners beoordeelt de lokale diensten en voorzieningen in het algemeen met een 6 of hoger. Deze algemene tevredenheid is ook terug te zien als men de tevredenheid per onderdeel van de lokale dienstverlening bekijkt. Iets meer dan 80 procent van de inwoners beoordeelt bijvoorbeeld de veiligheid en de zorgvoorzieningen in zijn gemeente met en 6 of hoger.  Alleen over het onderdeel welzijnsvoorzieningen zijn de inwoners verhoudingsgewijs ontevreden: 28 procent beoordeelt dit onderdeel met een 5 of lager. U kunt de percentages van de tevredenheid over lokale diensten en voorzieningen terugzien in de onderstaande figuur welke afkomstig is uit het rapport ‘Democratie Dichterbij’.

Invloed maatschappelijke positie op tevredenheid

Inwoners van kleinere gemeenten zijn iets meer tevreden dan de inwoners in grotere stedelijke gemeenten. Dit zelfde geldt voor inwoners van welvarende gemeenten ten opzichte van inwoners van minder welvarende gemeenten.
De redelijk positieve beoordeling van lokale dienstverlening wordt algemeen genomen breed gedeeld in alle lagen van de bevolking. Er is wel enig verband tussen ontevredenheid over lokale dienstverlening en de maatschappelijke positie die mensen bekleden, maar deze samenhang is betrekkelijk zwak. 

Meer informatie

Het rapport ‘Democratie Dichterbij’, uitgevoerd door Stichting Kiezersonderzoek Nederland, geeft weer wat burgers vinden van hun gemeentebestuur, hoe groot de lokale betrokkenheid is, welke groep burgers participeren in de lokale democratie en welke veranderingen er al zichtbaar zijn door de decentralisatieoperaties. Het gehele rapport ‘Democratie Dichterbij’ Lokaal Kiezersonderzoek 2016 is beschikbaar via deze link

Dit is het achtste bericht over de onderzoeksresultaten uit het rapport ‘Democratie Dichterbij: Lokaal Kiezersonderzoek 2016’. 

Eerder verschenen in het kader van het rapport ‘Democratie Dichterbij: Lokaal Kiezersonderzoek 2016’ de volgende berichten: