Jaarlijkse toetsing woonplaatsvereiste door raad blijft in stand

Jaarlijkse toetsing woonplaatsvereiste door raad blijft in stand

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel verworpen dat de mogelijkheid opende om wethouders voor onbepaalde tijd ontheffing te verlenen voor het woonplaatsvereiste. VVD, CDA, PVV, SP, PvdD en 50PLUS stemden tegen.

Formeel dient een wethouder woonachtig te zijn in de gemeente waar die in het college zit, wat het woonplaatsvereiste wordt genoemd. De raad kan echter ontheffing verlenen, bijvoorbeeld wanneer een wethouder 'van buiten' wordt aangetrokken en die tijd nodig heeft om naar de betreffende gemeente te verhuizen.

Eén jaar of onbeperkt

De gemeenteraad dient deze ontheffing elk jaar te verlenen volgens de wet. Het kabinet had voorgesteld om deze verplichte jaarlijkse toetsing te schrappen en de raad de mogelijkheid te geven om ontheffing voor onbepaalde tijd te verlenen. De Tweede Kamer was reeds akkoord, maar vandaag stemde de Eerste Kamer tegen op de laatste zittingsdag in de huidige samenstelling.