Jaarplan 2024 vastgesteld: minder werkdruk, meer waardering voor de raad

Jaarplan 2024 vastgesteld: minder werkdruk, meer waardering voor de raad

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft haar Jaarplan 2024 goedgekeurd tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 25 november in Assen. Een speerpunt in het plan is het versterken van de aantrekkelijkheid van het ambt door bijvoorbeeld het verminderen van werkdruk, maar ook door inzet op het verhogen van de vergoedingen voor raadsleden en modernisering van de verlofregeling. Tijdens de ALV zijn ook de begroting voor 2024 vastgesteld en is Cynthia van Putten benoemd als bestuurslid.

Het Jaarplan 2024 benadrukt het belang van de democratische functie en het gezag van de gemeenteraad. Door de focus te leggen op macht en tegenmacht, diversiteit en inclusiviteit, streeft de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden ernaar om de raad een krachtigere en meer representatieve stem te geven. Initiatieven zoals de jaarlijkse 'Dag voor de Raad', volgend jaar op 5 april in Rotterdam, spelen hierin een belangrijke rol.

Opleiding en Ontwikkeling

Een vernieuwing van het opleidingsprogramma is een ander belangrijk aspect van het jaarplan. De vereniging wil raadsleden voorzien van zowel online als fysieke leermogelijkheden om zich te kunnen blijven ontwikkelen. Dit omvat onder andere het aanbieden van een vernieuwde opleidingengids en een vernieuwde competentiescan. Doel van de vereniging is ook om certificaten of andere vormen van waardering toe te kennen.

Toekomstgericht Onderzoek

Het jaarplan legt ook een sterke focus op onderzoek. Van het analyseren van de effectiviteit van vergadermodellen tot onderzoek naar de werking van de RES binnen regionale samenwerking en de rol van de raad daarin tot het onderzoeken van de impact van digitale innovaties zoals chat-GPT.

Ledenbinding en Communicatie

Het versterken van de vereniging door ledenbinding en ledenwerving is een ander belangrijk element binnen het jaarplan. Dit omvat inspanningen voor ledenbinding, ledenwerving en het verbeteren van communicatiekanalen, allemaal gericht op het versterken van de rol en de positie van gemeenteraden. Hoe meer leden hoe sterker de positie van de vereniging richting bijvoorbeeld ministeries en Kamer.

Begroting 2024

Tijdens de ALV is ook een sluitende begroting voor volgend jaar gepresenteerd en vastgesteld. Belangrijke punten daarin zijn het verder professionaliseren van het verenigingsbureau, maar ook de noodzakelijke verhoging van de contributie. Die is met een inflatiecorrectie verhoogd.

Bestuur

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden is versterkt door raadslid Cynthia van Putten uit de Groningse gemeente Westerkwartier. Zij is de opvolger van Jan Smits. Er staat nog een vacature open voor een bestuurslid uit de provincie Noord-Holland of de provincie Utrecht. Hebt u interesse? Klik hier voor meer informatie over de procedure en hoe te solliciteren. 

Meer Informatie

Het volledige jaarplan 2024 is hieronder terug te lezen op onze website. Leden die geïnteresseerd zijn in de begroting kunnen die opvragen door een mail te sturen naar: info@raadsleden.nl.