Jaarrekening en bestuurlijk jaarverslag 2021 vastgesteld

Jaarrekening en bestuurlijk jaarverslag 2021 vastgesteld

De concept-jaarrekening 2021 en het bestuurlijk jaarverslag 2021 zijn door de Algemene Ledenvergadering, zaterdag 11 juni in Utrecht, goedgekeurd. Ook de wijziging van de statuten, nodig onder meer vanwege de eisen van de wet bestuurlijke toezicht, en het vaststellen van een huishoudelijk reglement zijn door de ledenvergadering goedgekeurd.

Het bestuurlijk jaarverslag 2021 laat zien dat de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden ondanks corona in 2021 veel activiteiten heeft georganiseerd om de rol en positie van raadsleden te versterken en het bewustzijn van raadsleden over de macht en het gezag van de raad te vergroten.

Financieel gezond

De jaarrekening 2021 laat een positief resultaat zien. Vertrekkend voorzitter Bahreddine Belhaj, die fungeerde als technisch voorzitter van de ledenvergadering, stelde tevreden vast dat de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden er financieel gezond uit ziet als gevolg van een gevoerd sober en financieel beleid. Hij wees er ook dat de vereniging heeft een stevige groei heeft doorgemaakt en in de periode 2018-2022 verdubbelde tot meer dan vijfduizend leden. De ledenvergadering koos Hanneke Willemstein, raadslid uit Alphen-chaam, tot nieuwe voorzitter. Ook werden er nieuwe bestuursleden gekozen.

Toezicht

De aanpassing van de statuten was nodig omdat de wet bestuurlijk toezicht voorschrijft dat vereniging hun regels voor intern toezicht moeten aanscherpen. Het huishoudelijk reglement is vastgesteld omdat de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden nog niet zo’n dergelijk reglement had, maar dat was wel nodig om uitvoerende zaken praktischer te kunnen regelen en vastleggen.

Meer informatie

Leden die kennis willen nemen van de vastgestelde jaarrekening 2021, het bestuurlijk jaarverslag 2021 en de gewijzigde statuten kunnen die stukken opvragen door een mail sturen naar: info@raadsleden.nl. Via dit mailadres is ook het nieuwe huishoudelijk reglement te verkrijgen. Noteer ook de datum van de volgende ledenvergadering: 19 november 2022.