''Je moet de grenzen van het politieke debat bewaken''

''Je moet de grenzen van het politieke debat bewaken''

Raadsleden bevinden zich in de frontlinie van de democratie. Doordat zij zo dichtbij de inwoners staan, kunnen zij helaas ook te maken krijgen met intimidatie, bedreiging en agressie. Twee raadsleden geven waardevolle adviezen in deze Goede Raad.

Als raadslid kun je preventief een hoop doen. Ook al sta je er niet bij stil; ook jou kan het overkomen dat iemand erg overstuur raakt van een politieke keuze die jij maakt. Het is normaal dat politieke keuzes soms weerstand oproepen, maar dat mag nooit leiden tot intimidatie, bedreiging of zelfs agressie. Naast uw eigen griffier kun u ook contact opnemen met de vertrouwenspersonen van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden als u vragen hebt.

Sprekers

Ruud Verkuijlen is raadslid in Hilversum en werkt voor de Nationale Politie. Vanuit zijn professie is hij als expert aangesloten bij het Netwerk Weerbaar Bestuur dat als eerste aanspreekpunt fungeert voor politieke ambtsdragers die te maken krijgen met grensoverschrijdend gedrag.

Diederik Boomsma is sinds 2010 gemeenteraadslid in Amsterdam. In 2018 kreeg hij te maken met bedreigingen nadat hij zich politiek uitte over krakers in een oude scheepswerf. Hij vindt dat je het om twee redenen áltijd moet melden als je een bedreigende opmerking krijgt:

  1. Het kan een 'instabiele gek' zijn. Ook al lijkt het niet serieus, een expert kan daar beter over oordelen dan jij.
  2. Je moet de grenzen van het politieke debat bewaken. Als je grensoverschreidend gedrag niet direct een halt toeroept, krijg je een glijdende schaal.