Je vertegenwoordigt een mix van lokaal- en regiobelang

Je vertegenwoordigt een mix van lokaal- en regiobelang

‘Wij kunnen zelfstandig blijven dankzij de samenwerking in Drechtsteden’. Peter Boudewijn, raadslid voor de SGP in Hendrik Ido Ambacht,  lid voor de Drechtraad en voorzitter van de denktank gebonden partijen, vertelt in aflevering 17 van de serie “In de ban van regionale samenwerking” hoe de eigenheid van afzonderlijke gemeenten in de regionale samenwerking van de Drechtsteden behouden blijft.

Op weg naar de fractiekamer gaat Peter Boudewijn (52) voor in het gemeentehuis. Op panelen in de gangen is de voortgang te zien van  Vinex-locatie de Volgerlanden. Tot 2025 zijn er ongeveer 4500 woningen gepland, waarvan de laatste vlekken in de verkoop gaan. In zijn eerste raadsperiode, van 2006 tot 2010, was het raadslid uit ‘Ambacht’ portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening en de Volgerlanden. Boudewijn woont zelf ook in de nieuwbouwwijk, met zijn gezin, dat naast zijn vrouw acht thuiswonende kinderen tussen de 6 en 19 jaar telt. Hij priemt met zijn vinger op de kaart: daar, in het deel dat al gerealiseerd was, voor de crisis de ontwikkeling nagenoeg stil legde.

Geen gronduitverkoop

Als lid van de Drechtraad, de regioraad van Drechtsteden, komt Boudewijn de Vinex-locatie de Volgerlanden opnieuw met enige regelmaat tegen op de agenda. Gemeenten in het samenwerkingsverband hebben onderling afgesproken een rem te zetten op grote nieuwe ontwikkelingen, tot de Volgerlanden ‘verkocht’ is. Een prachtig voorbeeld van hoe afstemming ervoor zorgt dat gemeenten elkaar het gras niet voor de voeten wegmaaien, vindt Boudewijn. Het heeft er mede toe geleid dat zijn gemeente z’n grond niet in de uitverkoop hoeft te doen.

Drechtsteden is het enige regionale samenwerkingsverband in Nederland, waar raadsleden direct aan het stuur zitten. De Drechtraad telt 47 leden, afkomstig van de 47 fracties uit de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht. Per 1 januari 2018 treedt ook Hardinxveld-Giessendam toe. Iedere lokale fractie heeft één vertegenwoordiger in de Drechtraad.

Zondagsrust & actief verenigingsleven

‘Dorps karakter, gemoedelijk,’ schetst de geboren Brabander zijn woonplaats. Veel inwoners zitten er, vertelt hij, ‘dicht tegen het gedachtengoed van de SGP/ChristenUnie aan’. “Of ze nu dezelfde principiële overwegingen hebben als wij of sociaal-maatschappelijke, de meeste mensen vinden het fijn dat er op zondag nog wat rust is. Een ander karakteristiek is een actief verenigingsleven en een flink vrijwilligersleger”. Die sociale samenhang komt volgens hem goed van pas bij meerdere maatschappelijke vraagstukken en opgaven. De ontwikkelingen in het sociale domein bijvoorbeeld, of de opvang van vluchtelingen.

‘Als je wilt veranderen, moet je meedoen

Een kleuter was Boudewijn nog maar, toen hij met zijn vader meeging naar vergaderingen van de SGP. Zo werd, vertelt Boudewijn, al vroeg een fundament gelegd voor zijn politieke betrokkenheid. Een halve eeuw lang spande zijn vader zich in voor de SGP. “Hij vond het nogal goedkoop als mensen klaagden over de overheid, maar intussen aan de zijlijn bleven staan. Als je wat wilt veranderen moet je meedoen. Hij zag dat echt als een stukje maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zo ervaar ik dat ook”.

Maximaal drie avonden per week weg

Tegelijk is politiek voor Boudewijn ‘een stukje ontspanning naast het dagelijkse werk’. Hij is (sinds kort, daarvoor werkte hij bij Accenture) zelfstandig consultant met een technische achtergrond en adviseert op het snijvlak van ICT en organisatie, vooral in de wereld van het openbaar vervoer en infrastructuur. Zijn gezin vraagt tijd, maar is best met zijn politieke activiteiten te combineren, zegt hij. “Als de kinderen klein zijn, liggen de piektijden met name overdag. Toen ze wat groter werden, heb ik mijn activiteiten in het reformatorisch schoolbestuur laten vallen. Met mijn vrouw heb ik de afspraak dat ik maximaal drie avonden per week weg ben. Over het algemeen lukt dat goed”.

‘Je vertegenwoordigt een mix van lokaal- en regiobelang ‘

Sinds 2014 zijn Onderwijs, Welzijn en Sociale Zaken zijn dossier in de gemeenteraad en daarnaast vertegenwoordigt hij zijn fractie in de Drechtraad. Boudewijns eigen fractie had aanvankelijk reserves tegen de vorming van regionale fracties in de Drechtraad, omdat dit strijdig is met het principe van verlengd lokaal bestuur, vertelt hij. “De gedachte was sterk dat je daar zit namens de gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht en niet zozeer vanuit je eigen politieke familie. Ik ben daar genuanceerder over gaan denken. Je vertegenwoordigt een mix van lokaal- en regio-belang. Soms is het een kwestie van elkaar wat gunnen. Waar belangen echt tegenover elkaar staan, neig ik ernaar het lokale prioriteit te geven. Ach, hypothetisch, ik ben zelden of nooit tegengekomen dat het elkaar beet”. 

Zelfstandige gemeente door samenwerking

Als raadslid besefte Boudewijn steeds meer hoe belangrijk het is deel uit te maken van een groter geheel. “Met dertigduizend inwoners ben je geen echt kleine gemeente, maar er zijn complexe vraagstukken op gemeentes afgekomen, die wij op lokale schaal niet zelf kunnen oppakken. Zelfstandigheid is een groot goed. Maar ik durf de stelling aan dat wij dankzij de samenwerking in Drechtsteden zelfstandig kunnen blijven, juist omdat we profiteren van de kracht van een groter netwerk. Soms steekt de discussie over fusie en herindeling op. Het merendeel van de zes deelnemende gemeenten ziet dat niet zitten. De regionale samenwerking biedt ons de mogelijkheid zelfstandig te blijven en de eigen identiteit vast te houden”.

Voorzitter Denktank Gebonden Partijen

Boudewijn schat dat twintig procent van de begroting in Hendrik-Ido-Ambacht uitgevoerd wordt door de Drechtsteden. “Het is begonnen met dienstverlening: de samenwerking rond de ICT en de Sociale Dienst. Aanvankelijk was het een puur uitvoerend orgaan. Dat is nog steeds zo, maar de samenwerking is gegroeid. Bijvoorbeeld met de decentralisaties, waarbij Drechtsteden de Wmo-maatwerk voorzieningen en de uitvoering van de participatiewet in de regio oppakt. De jeugdzorg doen we in een groter verband, met zeventien gemeenten in Zuid Holland Zuid. Belangrijke thema’s waar je lokaal beleid voor opstelt, maar de uitvoering in z’n geheel overlaat aan de gemeenschappelijke regeling. Om de greep op gemeenschappelijke regelingen te verbeteren, hebben we met raadsleden uit veertien deelnemende gemeenten een denktank Gebonden Partijen opgericht. Ik ben daar zelf voorzitter van”.  

Samen jongeren behouden in de regio

Ook het aanjagen van de economie en de bevordering van de werkgelegenheid is een regionale opgave, zegt Boudewijn. “De economische crisis mag dan grotendeels achter ons liggen, maar in de regio lopen we wat achter op de nieuwe economische groei. Lokaal kun je daar wel wat aan doen, maar onvoldoende om je te profileren, zoals we doen als ‘Maritieme Topregio’. Samen kun je beter voorkomen dat jongeren wegtrekken en het voorzieningenaanbod terugloopt”.  

Burgemeester temt machtsdenken

Dat de belangen van de deelnemende gemeenten niet altijd gelijk oplopen, vindt Boudewijn geen belemmering. “Af en toe zien we weleens de andere kant. Bijvoorbeeld als even het politieke machtsdenken van Dordtse fracties de kop opsteekt. Maar onze voorzitter Arno Brok weet de zaak goed in evenwicht te houden, en houdt ons voor dat Dordrecht ook de kleinere gemeenten nodig heeft voor het goed regelen van een aantal zaken. Kijkend naar het sociale beleid zie je dat het meer stedelijke Dordrecht een andere problematiek heeft dan Hendrik-Ido-Ambacht, bijvoorbeeld wat betreft het aantal bijstandsgerechtigden en minima. Toch vangen we het samen op. Met betrekking tot de jeugdhulp hebben we voor de eerste drie jaar afgesproken dat we gaan voor solidariteit, om met elkaar eventuele verrassingen op te vangen. Soms profiteert de ene gemeente, dan weer de andere”.

Dit artikel is onderdeel van de reeks 'In de ban van Regionale samenwerking'. Alle artikelen uit deze reeks:

 1. Zonder regioraad meer raadsbetrokkenheid?
 2. Een motie voor meer samenwerking
 3. Gaan de Drechtsteden aan democratie ten onder?
 4. Tussenstand: helderheid in de mist
 5. Een regioraad met louter raadsleden, een taai gevecht in Twente
 6. Nieuwe West-Brabantse raadsleden met procesafspraken meer grip op regio
 7. Wel samenwerken in Drechtsteden, geen bevoegdheden overdragen
 8. Twentse verwarring over een 'herfstcompromis'
 9. Regioraad Twente ter ziele
 10. Afstemming tussen 19 tinten blauw van West-Brabantse raden
 11. De lessen en tips van 2015
 12. Greep op de regio dient het lokale belang
 13. Het FC Twentegevoel van raadslid Vic van Dijk
 14. Oog en oor hebben voor onze inwoners, zowel lokaal als in de regio
 15. Beducht op het Galliër-effect
 16. Gemeenteraden Zuidoost-Brabant kiezen voor democratische betrokkenheid
 17. Je vertegenwoordigt een mix van lokaal- en regiobelang
 18. Greep op regionale samenwerking? Maak het politiek!
 19. Regionale samenwerking: liefde ontluiken, geen uithuwelijking
 20. Grenzeloos denken om meer voor je inwoners binnen te halen
 21. Informatie uit regio naar behoefte van raadsleden