Jonge raadsleden zijn er niet alleen voor jonge inwoners

Jonge raadsleden zijn er niet alleen voor jonge inwoners

Als jong raadslid ben je er niet alleen om jonge inwoners te vertegenwoordigen. Net als alle andere raadsleden sta je voor het algemene belang, vaak zonder politieke kleur. Toch kan het feit dat je jonger bent in de vaak vergrijsde raad het verschil maken: je brengt een nieuw denkkader mee dat voortkomt uit een andere context, opvoeding en omgevingsfactoren.

Afgelopen vrijdag was de Dag van de Lokale Democratie in de Prodentfabriek in Amersfoort. Hier gingen tijdens de workshop ‘leer van jonge raadsleden' verschillende raadsleden en andere geïnteresseerden met elkaar in gesprek over de positie van jonge raadsleden binnen de raad. Tijdens de workshop werden verschillende tips gegeven door de moderator Sjoerd Wannet en werd er gediscussieerd over de relevantie van de jonge raadsleden. ''Het is belangrijk dat je als jong raadslid vragen blijft stellen en punten blijft agenderen die je voor de inwoners die je vertegenwoordigt relevant vindt. Zorg ervoor dat u voor het stellen van vragen nagaat wat de politieke afweging is geweest bij het lezen van de stukken'' aldus Wannet.

Cultuur

Eén van de belangrijkste adviezen luidde dat het veranderen van de cultuur niet een doel op zich zou moeten zijn, maar dat deze wel tot stand kan komen door in plaats van een debat een dialoog aan te gaan. Niet meegaan in de mal waarin je gegoten wordt door je fractie, maar kritisch zijn op de structuur. Gebruik hierbij de huidige structuren die nu in de raad bestaan als een middel, en niet als een doel.

Daarnaast werd ingegaan op verschillende praktijkvoorbeelden. De Burgermeester van gemeente Rheden, Carol van Eert, was aanwezig bij de workshop en sprak over zijn ervaring als Burgermeester in de gemeente Beuningen. Hier zette hij een juniorencommissie op die bestond uit nieuwe raadsleden uit verschillende fracties. Doordat deze commissie los stond van de banden met de fracties waren de raadsleden minder geremd en konden zij zich uitspreken over de raad en de structuren en cultuur die hierin heerste. Robert Bosch, raadslid in de gemeente Voorst vertelde over zijn initiatief om een jongeren gemakkelijker toegang te geven tot de woningmarkt in Voorst. Dit vernieuwende voorstel werd in eerste instantie in de raad door alle fracties afgewezen. Na deze tegenslag bleek na een jaar het college het voorstel toch te hebben opgepakt. De workshop die veel verschillende personen bij elkaar bracht was een uitgelezen moment voor de aanwezigen om te netwerken en te spreken over de dingen waar ze tegenaan lopen.