Jongeren aan zet in Leiden

Jongeren aan zet in Leiden

Niet over, maar met jongeren praten. Met de oprichting van de jongerenraad zet de gemeente Leiden in op directe betrokkenheid van jongeren in de lokale politiek. Het initiatiefvoorstel kon rekenen op de brede steun in de gemeenteraad, en zal tot de verkiezingen van 2026 van kracht blijven.

Het initiatiefvoorstel heeft ervoor gezorgd dat de Leidse jongerenraad gevraagd en ongevraagd advies mag uitbrengen aan het gemeentebestuur en de gemeenteraad. Het doel is om waardevolle ideeën van jongeren te benutten, die momenteel vaak worden uitgesloten van participatie.

Jongerenraadsleden

Twaalf middelbare scholen doen mee, waarbij elke school twee leerlingen onder 18 jaar afvaardigt. De pilot start begin 2024 en wordt na een jaar geëvalueerd, met eind 2025 scenario's voor continuïteit. De raad maakt een budget van 175.000 euro voor het volledige project vrij.

Budget

De jongerenraad krijgt budget en met dat geld kunnen ze bijvoorbeeld onderzoeken laten uitvoeren of  communicatiewerkzaamheden bekostigen. Stichting SOL staat de leerlingen bij met ambtelijke ondersteuning. En om ervoor te zorgen dat het niet ten koste gaat van hun bijbaan krijgen de jongeren een vergoeding voor hun inzet.

Meer informatie

De initiatiefnemers Alex Friso (GroenLinks) en Mitchell Wiegand Bruss (Studenten voor Leiden) vertellen samen met middelbare scholieren over de proef met de jongerenraad, lees hier meer.

Meer weten over hoe uw raad ook de jongste generaties actief kan betrekken?