Jongeren dagen raadsleden uit om te spelen

Jongeren dagen raadsleden uit om te spelen

Aan de stem van jongeren wordt in de lokale democratie nog te weinig gehoor gegeven. Deze groep burgers, die niet bang is om te spelen en te ontdekken, kijkt anders naar de gemeente en haar uitdagingen dan vele politici. Door politici deze speelsheid te laten ervaren, ontstaat een verbinding tussen de twee groepen en kunnen meer duurzame en maatschappelijk gedragen plannen ontstaan.

De verbinding tussen jongeren en de lokale politiek stond centraal tijdens de ‘Ready to Connect?!’ bijeenkomst. Deze werd georganiseerd door de VNG, gemeente Etten-Leur en jongeren uit die gemeente. Tijdens de bijeenkomst deelden onder andere jongeren hun visie op jongerenparticipatie.

Hokjesdenken

Lorenzo en Dylano, twee jongeren uit Etten-Leur, vertelden kleurrijk over hun visie op jongerenparticipatie. Ze hielden een pleidooi tegen hokjesdenken en alsmaar dingen ‘moeten’. Veel liever zouden ze zien dat jongeren zich kunnen laten inspireren en hun talenten en passies kunnen ontdekken. Jongeren denken graag mee met de gemeente, maar wel op hun manier. Jongerenraden waarin lang vergaderd wordt, is voor veel jongeren niet weggelegd. Liever gaan zij aan de slag met een concreet idee of een concrete oplossing, waarbij de gemeente hen helpt in de uitvoering. Dit laatste gaat vaak nog niet goed. Plannen van jongeren worden dan niet doorgevoerd wegens onuitvoerbaarheid. Andere aanwezigen zagen ook dat de huidige vormen van jongerenparticipatie te wensen over laten, maar kwamen met een andere oplossing. Jongeren zou je volgens hen moeten leren participeren en scholen zouden jongeren moeten stimuleren om zelf hun stem in de politiek te laten doorklinken.

Jong talent

Gemeente Etten-Leur is een van de voorlopers als het gaat om jongerenparticipatie. Een dialoog tussen jongeren en de gemeente is de aanleiding geweest voor het van de grond komen van een aantal goedlopende projecten. Wethouder René Verwijmeren vertelde tijdens de bijeenkomst over een appartementencomplex dat speciaal is ontworpen voor jongeren. Hun behoefte aan gedeelde voorzieningen en ruimtes om elkaar te ontmoeten stonden centraal bij het ontwerp. Ook is de gemeente bezig met het ontwikkelen van een Creative Factory. Dit moet een fysieke ruimte worden waar talentvolle jongeren en ervaren, creatieve ondernemers elkaar kunnen ontmoeten en van elkaar kunnen leren. Zo krijgen jonge ondernemers voeten aan de grond in Etten-Leur en wordt voorkomen dat het jonge talent naar de Randstad vertrekt.

Meer informatie

Meer informatie over Democratie en Jongeren (VNG) vindt u hier.

‘Puur omdat je jonger bent en minder levenservaring hebt betekent dat nog niet dat je daardoor een slecht(er) raadslid bent’. Dit concludeerde de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden aan de hand van gesprekken die zij voerde met jonge raadsleden. Meer conclusies leest u in het rapport Diversiteit en Inclusiviteit.