Kabinet wil rekenkamerfunctie van de raad schrappen

Kabinet wil rekenkamerfunctie van de raad schrappen

De rekenkamerfunctie van de gemeenteraad staat op de tocht. Het kabinet heeft een wetsvoorstel naar de Kamer gestuurd dat de raad de mogelijkheid ontneemt om zijn controlerende taak uit te voeren middels het naar eigen inzicht inrichten en aansturen van de lokale rekenkamer.

Lokale rekenkamers bestaan sinds 2006, enkele jaren na de dualisering van het lokale bestuur. Het instellen van rekenkameronderzoek is een belangrijke manier voor de raad om toe te zien op de juiste manier van het besteden van publieke middelen. De raad kon kiezen tussen een onafhankelijke rekenkamer en het naar eigen inzicht invullen van de rekenkamerfunctie, waarbij raads- en commissieleden vaak zitting namen.

Onafhankelijkheid

De mogelijkheid voor gemeenteraden om zelf invulling te geven aan de rekenkamerfunctie wordt geschrapt als het aan het kabinet ligt, omdat de huidige regeling te weinig richting geeft aan de wijze waarop rekenkameronderzoek de controlefunctie van de raad ondersteunt. Het kabinet stuurt er op aan raden alleen nog maar de keuze te bieden tussen een onafhankelijke of een gemeenschappelijke rekenkamer waar de gemeenteraad geringe invloed op heeft. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden betoogde laatst dat de invulling van deze functie een autonomie van de raad behoort te zijn.

Slapende rekenkamers

De andere reden voor de voorgestelde wetwijziging is dat de huidige regelgeving tot slapende rekenkamers leidt; rekenkamers die in de praktijk niet tot nauwelijks onderzoek verrichten naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en de rechtmatigheid van beleid.

Hoorzitting

Morgen is er in de Tweede Kamer een hoorzitting over de voorgestelde wetswijziging. Namens de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden zal bestuurslid Sjir Hanssen inspreken.

Lees hier het wetsvoorstel en de Memorie van Toelichting van het kabinet