Kamer: aanvalsplan meer jongeren in politiek

Kamer: aanvalsplan meer jongeren in politiek

Om meer jongeren bij de politiek te betrekken, moet het kabinet een actieplan maken. Een motie met deze strekking is woensdagavond door de Tweede Kamer ingediend tijdens de behandeling van de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Minister Plasterk heeft positief gereageerd.

De Kamerleden Fokke (PvdA), Koser Kaya (D66), De Caluwé (VVD), Voortman (GL) en Van Raak (SP) vinden dat de betrokkenheid van jongeren bij de politiek verbeterd moet worden en dat het beleid  om jongeren bij de politiek te betrekken te versnipperd is. Zij dienden daarom een motie op om een actieplan te maken. Minister Plasterk reageerde tijdens de begrotingsbehandeling positief op het aanvalsplan om jongeren een grotere rol in de democratie te geven. ‘’Een zeer sympathiek doel’’, aldus Plasterk.

Om jongeren meer te betrekken bij de politiek roepen de Kamerleden de regering op om gebruik te maken van bestaande initiatieven zoals ProDemos, het studentenparlement en het Model European Parlement. Deze programma’s en organisaties proberen al op diverse manieren jongeren en scholieren bij de politiek te betrekken.

Gemiddelde leeftijd raadslid

De deelname van jongeren aan de raad kan de gemiddelde leeftijd van de gemeenteraad fors verlagen. De gemiddelde leeftijd van de bijna 9.000 raadsleden bedraagt 52,7 jaar. In het verkiezingsjaar 2014 bedroeg de gemiddelde leeftijd van raadsleden 51,2 jaar. De laatste keer dat in een verkiezingsjaar de gemiddelde leeftijd van raadsleden jonger dan vijftig jaar was, lag in 1998 toen de gemiddelde leeftijd van raadsleden 49,2 jaar was. De raadsleden van de SGP zijn in 2016 met 48,4 jaar gemiddeld het jongste. De raadsleden van lokale partijen zijn met 55,8 jaar in 2016 het oudste.