Kamer: Geen raadsleden meer in lokale rekenkamer

Kamer: Geen raadsleden meer in lokale rekenkamer

Raadsleden mogen geen zitting meer nemen in de eigen rekenkamer. De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Versterking Decentrale Rekenkamers waarin dat staat, aangenomen. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft juist, samen met VNG en Vereniging van Griffiers, voor het behoud van die optie gepleit.

De uitkomst heeft gevolgen voor de 83 gemeenten waar — volgens de laatste cijfers — raadsleden in de rekenkamer deelnemen. Het grootste deel van deze gemeenten heeft een goed functionerende rekenkamer, waaruit de raadsleden nu hun plek moeten afstaan. Dit leidt ertoe dat de raad meer op afstand van de rekenkamer komt te staan.

Hulptroep

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden respecteert de uitspraak van de Tweede Kamer. Zij vindt het jammer dat de goed werkende rekenkamerfunctie in een groot aantal gemeenten de komende tijd moet worden aangepast, en hoopt dat de wetswijziging ertoe leidt dat de rol van de rekenkamer als hulptroep van de gemeenteraad wordt versterkt. 

Gemeenteraden zijn in de ogen van de Kamer onverantwoord bezig door te weinig uit te geven aan hun rekenkamercommissie. Over dit punt voert de Nederlandse Vereniging van Gemeenteraden het gesprek en debat met raadsleden en raden. 

Meer weten

Over het belang van de Rekenkamer lees en kijk de Goede Raad-video over de rekenkamer als hulptroep van de gemeenteraad.

Klik hier om in onze digitale leeromgeving te zien en lezen wat de rekenkamer als hulptroep voor uw gemeenteraad kan betekenen. Daarnaast vindt u meer informatie over nut en noodzaak van de rekenkamer en andere hulptroepen in onze Raadstegels