U bent hier

Kamerfracties: Rekenkamerfunctie met raadsleden behouden

Het schrappen van de Rekenkamerfunctie, waarbij raadsleden zitting kunnen hebben in de lokale rekenkamer, stuit op aarzelingen van de Tweede Kamer. Kamerfracties hadden tot vorige week donderdag de tijd om hun schriftelijke reactie te geven op de plannen van de minister. 

De minister wil de Rekenkamerfunctie schrappen, wat inhoudt dat raadsleden geen deel meer kunnen uitmaken van de lokale rekenkamer. Veel Kamerfracties vinden dat invulling van de rekenkamerfunctie onder de lokale autonomie van de gemeenteraad hoort te blijven. Bovendien vraagt de Kamer zich af of het schrappen van de in meer dan driehonderd gemeenten goed functionerende lokale rekenkamerfunctie wel de oplossing is voor het aanpakken van het probleem van de slapende rekenkamers in een tiental gemeenten.

Gemeentelijke autonomie

Het CDA bepleit uitdrukkelijk dat de mogelijkheid van een lokale rekenkamerfunctie behouden blijft. De coalitiepartij onderstrepen dat met een amendement om het wetsvoorstel van de minister te wijzigen: het amendement regelt dat de autonomie van gemeenteraden niet verder wordt ingeperkt door ze in de gelegenheid te stellen zelf een vorm te kiezen die aansluit bij de lokale vraag en wensen. Onderdeel van dit amendement is dat de onafhankelijkheid van rekenkamers gewaarborgd is. Het CDA wil vastleggen dat altijd ten minste de helft van de personen met inbegrip van de voorzitter geen lid is van de gemeenteraad.

De VVD vraagt zich af of het schrappen van de rekenkamerfunctie in strijd is met de gemeentelijke autonomie. Bovendien wil de VVD weten waarom een zogeheten onafhankelijke rekenkamer zonder raadsleden beter is voor een goed functionerend lokaal bestuur.

D66 op zijn beurt vraagt zich af of de minister niet het kind met het badwater weggooit. D66 vraagt zich af of het wetsvoorstel niet onbedoeld schade toebrengt aan de circa 305 gemeenten die wel al een goed functionerende rekenkamer hebben.

Slapende rekenkamers

Vijftig gemeenten hebben een slapende rekenkamer; een rekenkamer die op papier wel bestaat maar in de praktijk geen onderzoeken uitvoert. Enkele Kamerfracties twijfel of dit door de minister genoemde aantal wel klopt. Alle fracties in de Tweede Kamer erkennen het probleem van de slapende rekenkamers, maar zijn sceptisch of het wetsvoorstel dit probleem gaat oplossen.

D66 wil verder weten of het wetsvoorstel proportioneel is en of gemeenten met een actieve rekenkamer niet onbedoeld schade wordt toegebracht? De VVD heeft wensen om de slagkracht van de lokale rekenkamer te vergroten en wil weten of een vaste norm helpt om te garanderen dat een rekenkamer altijd een minimumbudget heeft. Het CDA vindt het uitbreiden van de onderzoeksbevoegdheden bijdraagt aan de versterking van de positie van rekenkamers. Door middel van een amendement willen zij vastleggen dat onder de toetsing van het gevoerde bestuur alle onderdelen van de beleidsbepaling vallen. De ruime opvatting van dit begrip houdt ook in dat de ambtelijke en politieke organisatie onderworpen kunnen worden aan rekenkameronderzoek.

Meer informatie

Het schriftelijk commentaar van de Kamerfracties op het wetsvoorstel van de minister is hier te vinden.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft in een eerder standpunt de Kamer opgeroepen de lokale autonomie van gemeenteraden te erkennen als het gaat om het invullen van de vorm van de lokale rekenkamer.