Kandidaat-voorzitter Mark den Boer

Kandidaat-voorzitter Mark den Boer

Mark den Boer (30) heeft zich kandidaat gesteld voor het voorzitterschap van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Het CDA-raadslid is de enige kandidaat om het voorzitterschap van Peter Otten over te nemen. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden op maandag 24 november zal de verkiezing van de nieuwe voorzitter plaatsvinden.   

Eerder berichtte de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden dat het voorzitterschap vanaf 1 september jl. vacant is vanwege het opstappen van Peter Otten. Kandidaat-voorzitter Den Boer was van april 2008 tot en met december 2013 raadslid in de voormalige gemeente Graafstroom en is vanaf januari 2013 raadslid in de fusiegemeente Molenwaard, de eerste gemeente zonder gemeentehuis. Daarnaast is hij van september 2010 tot en met september 2013 Algemeen Bestuurslid geweest en van september 2013 tot en met september 2014 was hij de vice-voorzitter. Sinds het aftreden van Peter Otten is Den Boer de waarnemend-voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.  

Bestuur

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden bestaat verder uit nog acht andere leden. De vice-voorzitter is Gerard Ram, raadslid in de gemeente Zaanstad namens de VVD. Roelie Bosch-Nijeboer is de secretaris en raadslid voor de ChristenUnie in de gemeente Almere. Marian Pater, raadslid namens D66 in de gemeente Zwijndrecht, is de penningmeester. Daarnaast zijn er nog vijf Algemeen Bestuursleden, namelijk Martin Sagel raadslid in de gemeente Assen voor de PvdA, Pauline Heijkoop raadslid in Alphen aan den Rijn namens D66, Ruud Nieuwold ook raadslid namens D66 in de gemeente Woerden, Ton Dijkmans raadslid in de gemeente Cranendonck namens de lokale partij Cranendonck Actief en Douwe Oosterveen is raadslid namens de lokale partij Gemeentebelangen De Wolden in de gemeente De Wolden

Programma ALV

Naast de verkiezing van de nieuwe voorzitter kent de ALV ook nog een inhoudelijk programma. Dit inhoudelijke programma bestaat uit drie verschillende onderdelen en zal starten vanaf 20.15 uur. Als eerste zal de Taskforce Bestuur en Informatieveiligheid Dienstverlening de resultaten bespreken die zijn voortgekomen uit hun enquête, mede onder raadsleden, over informatieveiligheid. Verder zal er ook aandacht worden besteed aan de thema’s integriteit en belangverstrengeling. Dit om deze thema’s scherper op het netvlies van de Nederlandse raadsleden te krijgen. Als laatste zal de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden zelf een presentatie verzorgen waarin de uitkomsten worden besproken van de enquête over de verwachtingen van de leden ten aanzien van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Het gehele programma van maandag 24 november ziet er als volgt uit:

 • 18.30 Vrije inloop stadhuis Almere (Stadhuisplein 1, 1315 HR Almere)
 • 19.00-20.00 Agendapunten ALV:
 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Mededelingen
 3. Verslag vorige ALV
 4. Verkiezing nieuwe voorzitter
 5. Verslag penningmeester
 6. Jaarverslag secretaris
 7. Begroting 2015
 8. Rondvraag en sluiting
 • 20.00-20.15 Pauze
 • 20.15-21.45 Avondprogramma:
 1. Presentatie enquête Informatieveiligheid Taskforce BID.
 2. Bewustwording integriteit: integriteit en belangenverstrengeling scherper op het netvlies krijgen.
 3. Presentatie enquête verwachtingen.
 • 21.45-22.30 Borrel