Kennis en competenties: wat je nog niet in huis hebt kun je halen

Kennis en competenties: wat je nog niet in huis hebt kun je halen

Over welke competenties moet je beschikken als raadslid? Wat zijn je sterke en minder ontwikkelde vaardigheden en eigenschappen? De komende periode vind je op deze site volop informatie over wat je in huis moet hebben of halen.

Nieuwe raadsleden krijgen in hun eerste raadsperiode enorm veel op zich af. Zo moet je als raadslid veel feitenkennis beschikken en weet hebben van de ‘spelregels’. Ook wordt er een beroep gedaan op bepaalde eigenschappen en competenties: je individuele vermogen om kennis en kernvaardigheden in te zetten in je raadswerk.

De ene competentie heb je misschien van nature (analyseren bijvoorbeeld, of handigheid in het onderhandelen). De andere kun je ontwikkelen, om succesvol en effectief te zijn. Binnen je fractie en in de raad als collectief.

Laat je niet ontmoedigen

Laat je vooral niet ontmoedigen. Gelukkig hoef je niet in alle opzichten het wiel opnieuw uit te vinden. Veel kennis die je niet hebt, kun je gewoon opzoeken. Op deze site vind je al heel veel informatie, door gebruik te maken van het vergrootglaasje. Daarnaast hebben we een speciale leeromgeving. En in onze agendablokken vind je on- en offline sessies en leerbijeenkomsten en andere activiteiten.

Leren van andere raadsleden

Waar je misschien nog wel het meest van leert, is van mede-raadsleden. Uit je eigen fractie, of misschien juist van politieke rivalen. En besef doorlopend: je hoeft niet alles in één keer te kunnen. Sommigen aspecten van het raadswerk leer je door het vaker te doen.

Taken worden verdeeld

Uitblinken op alle fronten is evenmin nodig. Taken worden verdeeld onder fractie- en partijgenoten en zelfs binnen de raad als geheel. Binnen een fractie bijvoorbeeld kan de één naar voren stappen voor een vlammend pleidooi, terwijl de ander een sterk ontwikkeld talent heeft om zaken uit te pluizen, of goed een ontwerpbegroting kan lezen. Nog weer een ander stapt zonder verlegenheid of drempelvrees op inwoners af en knoopt een gesprek aan.

Veel voorwerk is gedaan

Als Nederlandse Vereniging voor Raadsleden hebben we al veel voorwerk voor je verricht en helpen we je om een vliegende start te maken. Wekelijks laten we je op onze website kennismaken met andere raadsleden, onder meer in onze rubriek “Raadslid van de week”. De beste tips uit honderden hebben we verzameld, op onze Informatiekaart Tips voor Raadsleden. Sta je nog helemaal aan het begin van je raadscarrière, kijk dan eens naar ons basisopleidingsprogramma.

Doe onze competentiescan

Wil je beoordelen wat je sterke kanten zijn, waarin je minder goed bent en/of beter kunt worden? Dan raden we je aan onze competentiescan te doen. Dat kun je doen zonder dat er iemand meekijkt. Voor (nieuwe) fractievoorzitters heeft de scan de competenties coachen en sturend vermogen. Heb je je competenties al eens tegen het licht gehouden en wil je de scan nog eens doen om te kijken of je vooruitgang hebt geboekt? Met dit formulier kun je de scan opnieuw aanvragen.

Competentieprofiel

De competenties zijn afgeleid van het competentieprofiel voor raadsleden dat bureau Berenschot in 2018 maakte in opdracht van onze vereniging. Ze zijn aangevuld met de uitkomsten van bureauonderzoek en een denksessie met (oud-)raadsleden in de herfst van 2021. De komende dagen zullen we er steeds een competentie uitlichten. Houd daarvoor onze website in de gaten.

Allemaal de scan doen

Vorm je met anderen een nieuwe fractie, dan is het misschien goed om fractiegenoten te stimuleren ook de competentiescan in te vullen en de uitkomsten naast elkaar te leggen. Daaruit kun je afleiden, in hoeverre jullie complementair zijn en waar jullie elkaar kunnen versterken.

Leer elkaar kennen

Vergeet de komende periode een belangrijk onderdeel van het inwerken niet: elkaar leren kennen. Als raad ben je immers ook een collectief. Je zult regelmatig samen dingen voor elkaar of boven water moeten krijgen. De kennismaking vindt onder meer plaats tijdens het lokale introductieprogramma. Als vereniging organiseren we op verzoek ook bijeenkomsten waar je als gemeenteraad collectief kunt leren. Steek echt tijd energie in de kennismaking. Een goede start is echt belangrijk, ook al sta je politiek nog zo ver uit elkaar!