Kennis verbreden tijdens Raadsacademie in Velsen

Kennis verbreden tijdens Raadsacademie in Velsen

Raadsleden van de gemeenten Velsen, Beverwijk, Heemskerk en uit andere delen van het land hebben afgelopen zaterdag op het Forteiland in IJmuiden tijdens vier workshops gesproken over hoe zij hun raadswerk kunnen verbeteren. De Raadsacademie vond plaats op het Forteiland om een bijzondere reden: omdat specifiek de raadsleden uit Velsen, Beverwijk en Heemskerk waren uitgenodigd in het kader van hun mogelijke samenwerking op weg naar een mogelijk nieuwe gemeente. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden wil door de Raadsacademie de rol en positie van de raad en raadsleden ondersteunen en versterken. De regionale Raadsacademie wordt daarom door de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden georganiseerd voor permanente opleiding en ondersteuning van raadsleden.

De Raadsacademie in Velsen had bijna 50 deelnemers en stond in het teken van kennisoverdracht en bewustwording. De Raadsacademie werd geopend door Freek Ossel, burgemeester van de gemeente Beverwijk. Na de opening volgde een plenaire toelichting over het onderzoek van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden naar hoe raadsleden aankijken tegen hun eigen rol en positie binnen de gemeente. De bijdrage ging over de zelfbewuste raad en over hoeveel invloed de raad als hoogste bestuursorgaan heeft, zie krap helft raadsleden ziet raad als baas

De eerste sessies met workshops hadden als thema burgerparticipatie door Guido Enthoven van het Instituut Maatschappelijke Innovatie (zie: Raadslid & Burgerkracht), en over hoe raadsleden sociale media kunnen inzetten om hun raadswerk te ondersteunen door Thomas Boeschoten van de Utrecht Data School. Boeschoten adviseert dat het van tevoren belangrijk is om te kijken waarvoor je sociale media wilt gebruiken en vervolgens te bepalen welk sociaal medium daar het beste bij past (zie: Raadsleden in 140 karakters). 

Regionale samenwerking en sociaal domein

Raadsleden verdeelden zich na deze sessies in de tweede ronde wederom over twee workshops. Jeroen Boot en Roeland Stolk gaven aan de hand van de publicatie ‘Grip op regionale samenwerking’ een workshop met gouden lessen voor meer greep en invloed op regionale samenwerking. Daarnaast gaf Hans Witteveen van Transitiepartners een workshop over dilemma’s in het sociaal domein.
Ervaringen werden gedeeld over hoe raadsleden in de diverse gemeenten greep proberen te krijgen door kaderstelling en door gesprekken in de samenleving op de nieuwe taken voor (jeugd)zorg en ondersteuning in het sociaal domein.