Kennispartner-overeenkomst met Deloitte voor nieuwe raadsperiode getekend

Kennispartner-overeenkomst met Deloitte voor nieuwe raadsperiode getekend

Om raadsleden te ondersteunen om beter te sturen op de financiën van de gemeente is een nieuwe kennispartnerovereenkomst getekend tussen Deloitte en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. De overeenkomst is afgesloten tot eind 2026 en getekend door Arjan Schutgens, director Public Sector Deloitte Accountants en Hanneke Willemstein, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

Behalve het vergroten van de vaardigheden van raadsleden en raden op het sturen op beter zicht op de begroting en meer invloed op de financiële cijfers is het partnerschap er ook op gericht om het opdrachtgeverschap van de raad, als het gaat om de accountant als hulptroep van de raad, te verbeteren. Verder is de samenwerking gericht op het verbeteren van de informatiepositie en informatievoorziening voor de gemeenteraad. En zoals in de afgelopen raadsperiode willen beide partijen richting de raadsverkiezingen raad en raadsleden van specifieke informatie voorzien over de financiële en controlerende rol van de raad.

Bijeenkomsten

De agenda voor dit jaar omvat een aantal online en fysieke bijeenkomsten om vragen van raadsleden te beantwoorden en inzicht te geven, over financiën en duurzaamheid, en vooral over wat de accountant en de raad voor elkaar kunnen betekenen om de invloed en zeggenschap van de raad op de begroting te vergroten. De eerste bijeenkomst in deze serie vindt plaats op 13 februari en is een onlinebijeenkomst. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan door hier te klikken. 

Meer informatie

De samenwerking van Deloitte en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden gaat zijn tiende jaar in. In het verleden werden er speciale Raadsledenboekjes uitgebracht over de financiële functie en hoe raadsleden grip op de financiën en begroting kunnen krijgen.

Rondom de raadsverkiezingen van 2022 is er een digitale uitgave gemaakt met afzonderlijke publicaties op de website van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden:

Op weg naar volwassenheid in IT-beheersing | Nederlandse Vereniging voor Raadsleden

Eenvoudig inzicht krijgen in de financiële positie van de gemeente | Nederlandse Vereniging voor Raadsleden

Samen een leefbare en bereikbare stad creëren | Nederlandse Vereniging voor Raadsleden

'Raadsleden krijgen op verschillende manieren met duurzaamheid te maken' | Nederlandse Vereniging voor Raadsleden

'Samenwerking is cruciaal voor toekomstige inclusieve, weerbare stad' | Nederlandse Vereniging voor Raadsleden

Raad kan veel betekenen voor bedrijfsvoering gemeente | Nederlandse Vereniging voor Raadsleden

‘Meer realiteitszin bij energietransitie’ | Nederlandse Vereniging voor Raadsleden