Kennispartnerovereenkomst met Debat.NL voor betere debat- en vergadervormen

Kennispartnerovereenkomst met Debat.NL voor betere debat- en vergadervormen

Om als raad een sterke raad te zijn, is de wijze van debatteren en vergaderen een van de belangrijkste thema’s voor succes. Voor het verbeteren van de debat- en vergadervormen heeft de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden met Debat.NL vandaag een kennispartnerovereenkomst gesloten.

De nieuwe kennispartnerovereenkomst is vandaag in de gemeente Alphen-Chaam ondertekend door voorzitter Hanneke Willemstein van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, tevens raadslid in Alphen-Chaam, en Sharon Kroes, partner van Debat.NL. De kennispartnerovereenkomst geldt tot eind 2026. “Wij zijn als vereniging verheugd dat de samenwerking met Debat.nl voor deze raadsperiode is verlengd. Het is belangrijk om gemeenteraden en raadsleden te ondersteunen en in positie te brengen zodat de raad een sterke raad kan zijn”, aldus voorzitter Willemstein.

Speerpunten

Om de debat- en vergadervormen te verbeteren hebben Debat.NLde Nederlandse Vereniging voor Raadsleden voor de komende jaren een aantal speerpunten formuleerd:

  • In 2023 is samenwerken het hoofdthema. Daarmee wordt aangesloten op het thema uit 2022, dat was omgangsvormen in de raad. Samenwerken is dit jaar de belangrijkste invalshoek voor voor slim debatteren en vergaderen, bijvoorbeeld dat interrumperen niet alleen tot doel kan hebben om verschillen bloot te leggen, maar ook een uitnodiging kan vormen tot samenwerking.
  • In 2024 ligt de focus op beeldvorming. Beide partijen hebben dit thema gekozen omdat halverwege de raadsperiode raadsleden willen ondersteunen om zichtbaar te maken of zij alles weten en in hoeverre beeldvorming gebruikt kan worden als voorbereiding op de raadsvergadering.
  • In 2025 is het speerpunt voor de wijze van debat en vergaderen het thema profileren. Een jaar voor de raadsverkiezingen van 2026 gaat het er om hoe je kunt laten zien wat je als raadslid hebt gedaan en op welke wijze je verantwoording wilt afleggen aan de inwoners/kiezers.

Omgangsvormen

De samenwerking tussen Debat.NL en Nederlandse Vereniging voor Raadsleden bestaat sinds 2017 en is er op gericht om de wijze van debatteren en vergaderen te versterken, vanuit het perspectief dat de raad goed en krachtig in positie komt als hoogste bestuursorgaan. Het afgelopen jaar waren de omgangsvormen in de raad het belangrijkste thema: Hoe voeren raadsleden integere gesprekken met elkaar en debatteren zij effectief en in goede sfeer, nu de raadsverkiezingen het lokale politieke landschap sterker hebben versplinterd?

Resultaten boeken

Alleen door samen te werken met andere partijen en raadsleden kunnen gemeenteraden resultaten boeken. Goede onderlinge verhoudingen zijn daarom van belang. Wat geenszins wil zeggen dat partijen inhoudelijk met elkaar op één lijn moeten zitten. Maar open debat, transparantie, integriteit en fatsoenlijke omgangsvormen doen er wel toe.

Inwerkprogramma's

Voor raadsleden en gemeenteraden is Debat.NL geen onbekende partij. Debat.NL houdt zich al 25 jaar bezig met effectieve gesprekstechnieken en debat en is ruim 150 gemeenten actief. “Wij verzorgen dag in dag uit trainingsprogramma’s voor gemeenteraden. Wij zien dat heel veel gemeenteraden worstelen met effectief vergaderen. Vaak is dat een slim samenspel van vergadermodel, vergadercultuur en vergadervaardigheden”, zegt Sharon Kroes van Debat.NL.

Vergadermodellen

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft in de raadsperiode 2022-2026 het thema vergadermodellen geagendeerd om het gesprek in gemeenteraden te stimuleren hoe en op welke wijze het beste het debat kan worden gevoerd. Door onderzoek wil de vereniging meer tips en adviezen in beeld krijgen welk vergadermodel het beste past bij een gemeenteraad die met gezag het hoogste bestuursorgaan voor de inwoners wil zijn.

Meer informatie

De wijze hoe raadsleden met elkaar omgaan in de gemeenteraad is een van de negen 'Raadstegels' voor gemeenteraden om een sterke raad te worden.

Voor meer informatie over Debat.NL klik hier.