Kennispartnerrelatie met Transitiepartners verlengd

Kennispartnerrelatie met Transitiepartners verlengd

De kennispartnerrelatie tussen de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en Transitiepartners is verlengd. Transitiepartners adviseert gemeenteraden en gemeenten over hoe zorgorganisaties en de gemeenten de transformatie in het sociaal domein het beste kunnen uitvoeren. De handtekeningen onder de nieuwe kennispartnerrelatie zijn gezet door Mark den Boer, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, en Melle Wijma van Transitiepartners.

Transitiepartners informeert raadsleden over hoe ze meer grip kunnen krijgen op het sociaal domein. Raadsleden kunnen zo te weten komen wat ze kunnen betekenen in het realiseren van de transformatie in het sociaal domein. Bovendien kunnen ze zo ook in beeld krijgen wat ze missen aan informatie om als hoogste bestuursorgaan de gemeente richting te geven op het terrein van (jeugd)zorg, ondersteuning en participatie.

De kennispartnerrelatie van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden met Transitiepartners is verlengd tot eind 2018, zodat ook de nieuwe gemeenteraad, die volgend jaar aantreedt, kan worden ondersteund in het versterken van de grip op het sociaal domein. Transitiepartners is sinds 2016 kennispartner van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Medewerkers van Transitiepartners hebben diverse keren tijdens Raadsacademies van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden workshops verzorgd over grip op het sociaal domein.

Ondersteuning raadsleden

De samenwerking met Transitiepartners helpt de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden in zijn doelstelling om raadsleden en gemeenteraden te ondersteunen opdat zij hun rol als raad in de lokale democratie beter en efficiënter kunnen uitvoeren. Transitiepartners is een partij die vanuit de inhoud raadsleden in het ingewikkelde gebied van het sociaal domein kan ondersteunen om de juiste vragen te stellen en zaken beter aan de orde te stellen. Meer informatie over Transitiepartners is op deze site te vinden.