Kennispartners Nederlandse Vereniging voor Raadsleden aanwezig op Raadsledencongres

Kennispartners Nederlandse Vereniging voor Raadsleden aanwezig op Raadsledencongres

Verschillende kennispartners van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden verzorgen zaterdag workshops op het Raadsledencongres Zwolle. De workshops van NotuBiz, Deloitte, Taskforce BID, OBMC en Petra Habets Advies & ontwikkeling dienen raadsleden meer en beter inzicht te geven in hun rol bij en kennis over de aanstaande decentralisaties.

NotuBiz: Transparantie in de nieuwe raadsperiode: 3D en het Raadsinformatiesysteem

NotuBiz heeft als doel politieke besluitvorming inzichtelijk te maken. Op het raadsledencongres zullen zij een interactieve workshop houden waarin een tool gepresenteerd wordt waarmee de besluitvorming over de drie decentralisaties bij andere (buur)gemeenten overzichtelijk in te zien is. De titel van de workshop is: ‘Transparantie in de nieuwe raadsperiode: 3D en het Raadsinformatiesysteem’. Daarnaast zal NotuBiz ook aanwezig zijn met een stand op de informatiemarkt.

Deloitte: Hoe blijf ik als gemeenteraad binnen de krimpende financiële budgetten en realiseer ik toch de gewenste doelen op 3D-voorzieningen?

Kennispartner Deloitte kan u helpen op het gebied van accountancy, belastingadvies, consulting, financiële advisering en risk management en geeft een workshop met de titel: ‘Hoe blijf ik als gemeenteraad binnen de krimpende financiële budgetten en realiseer ik toch de gewenste doelen op 3D-voorzieningen?’ De focus in deze workshop ligt op de vraag: hoe kan er effectief gestuurd worden vanuit de gemeentebegroting op meer kwaliteit in voorzieningen met minder geld?

Taskforce BID: Hoe informatieveilig is uw gemeente?

De derde kennispartner van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden die een workshop geeft op het congres is Taskforce BID. De workshop richt zich op het feit dat steeds meer gemeenten gaan samenwerken in regionaal verband en met ketenpartners vanwege de decentralisaties. Hierdoor komt er een groeiende hoeveelheid privacygevoelige informatie bij gemeenten te liggen. Informatieveiligheid verdient daarom continu aandacht. De titel van de workshop is dan ook: ‘hoe informatieveilig is uw gemeente?Tijdens deze workshop wordt er specifiek ingegaan op het gebruik van Suwinet, het systeem voor gegevensuitwisseling in het domein werk en inkomen. Taskforce BID staat voor Taskforce Bestuur en Informatieveiligheid Dienstverlening en is ingesteld om het onderwerp informatieveiligheid bij bestuurders en topmanagement van alle overheidslagen hoog op de agenda te krijgen.

OBMC: Transformatie vraagt Raadskracht. Hoe kan een raadslid daaraan bijdragen?

OBMC is een adviesbureau binnen het publieke domein en de non-profit sector op het gebied van bestuurlijke en strategische vraagstukken. Zij zullen een workshop verzorgen over het belang van samenwerken als vierde vaste taak voor gemeenteraadsleden. In de workshop worden verschillende vragen verkend op het gebied van samenwerken, worden er voorbeelden van samenwerking gegeven en er worden tips en trucs uitgewisseld. De titel van de workshop is: ’Transformatie vraagt Raadskracht. Hoe kan een raadslid daaraan bijdragen?’

Petra Habets Advies & ontwikkeling: Hoe agendeert u als raadslid de punten die ú belangrijk vindt in het sociaal domein?

Kennispartner Petra Habets Advies & ontwikkeling is een klein team van bestuurskundig adviseurs die u kunnen bijstaan bij beleidsmatige vraagstukken op politiek-strategisch niveau met oog voor praktische implementatie en draagvlak. Zij zullen aanstaande zaterdag een workshop geven over hoe u als raadslid de punten die u belangrijk vindt in het sociaal domein, kunt agenderen. De titel luidt dan ook: ‘Hoe agendeert u als raadslid de punten die ú belangrijk vindt in het sociaal domein?’

Wilt u graag één of meerdere van deze workshops bijwonen? Dan kunt u na inschrijving via de inschrijflink inloggen en uw keuzes voor de workshop(s) doorgeven. Zie hiervoor de volgende pagina: http://www.dedecentralisatiesdag.nl/inschrijven/