Kennisplein uitgelicht: ProDemos

Het kennisplein is dé ontmoetingsplek tijdens het jaarcongres. Op dit plein kunt u inzichten uitwisselen met uiteenlopende overheden, bedrijven, kennisinstellingen en andere (koepel)organisaties. Een van deze partijen is ProDemos, een onafhankelijke organisatie die burgers informeert over de democratische rechtsstaat en onder andere (opkomend) raadsleden ondersteunt in hun politieke activiteiten.   

ProDemos zet zich in aanloop van de Gemeentenraadsverkiezingen van 2014 dan ook in om verschillende groepen in de samenleving hierbij te betrekken. Dit door onder andere cursussen politieke participatie te verzorgen voor burgers die overwegen politiek actief te worden en de opzet van een ‘jeugdgemeenteraad’. Op het kennisplein krijgt ook u de mogelijkheid om advies te vragen aan ProDemos, wat een unieke kans is met oog op de Gemeenteraadsverkiezingen van 2014.

In aanloop naar het congres publiceren wij regelmatig informatie over de bedrijven en organisaties die deelnemen aan het kennisplein en/of een workshop verzorgen. Houd hiervoor de website in de gaten.