Keuze extern voorzitterschap raadscommissie op agenda Senaat

Keuze extern voorzitterschap raadscommissie op agenda Senaat

De vraag of er wettelijke ruimte komt om een extern voorzitter aan te wijzen voor een vergadering van een raadscommissie komt weer een stapje dichterbij. De Eerste Kamer wil er na 1 maart over debatteren en beslissen.

Een belemmering is nog dat de Eerste Kamer een bericht moet krijgen van de Tweede Kamer wie het wetsvoorstel verdedigt. Het plan om het verplicht voorzitterschap door raadsleden (statenleden en eilandraadsleden) uit de wet te halen, is een initiatief van de Kamerleden Albert van den Bosch en Harrie van der Molen. Beiden zijn geen Kamerlid meer en dus moeten er opvolgers opstaan om het initiatiefvoorstel te verdedigen in de Eerste Kamer. De Tweede Kamer heeft namelijk op 3 november 2020 al groen licht gegeven voor het externe voorzitterschap van raadscommissies.

Zwijndrecht

De raad van Zwijndrecht vindt dat het wachten onderhand lang genoeg heeft geduurd. Een door alle raadsleden ondertekende brief aan de Senaat vraagt de gemeenteraad van Zwijndrecht om zo snel mogelijk groen licht te geven voor het externe voorzitterschap van raadscommissies. Zwijndrecht kreeg in 2015 al toestemming om te experimenteren met het extern voorzitterschap van raadscommissies, maar daar ging later een streep doorheen.

Tijd en ruimte

Tijd en ruimte voor alle raadsleden om hun raadswerk goed te doen zodat alle raadsleden goed voorbereid kunnen besluiten, is een van de belangrijkste motieven om het externe voorzitterschap mogelijk te maken, betoogt de raad van Zwijndrecht. Grote en kleine fracties moeten niet een deel van hun tijd kwijt zijn aan het voorzitten van vergaderingen. Bovendien kunnen met de inzet van externe voorzitters de best mogelijke voorzitters worden gezocht voor een goed inhoudelijk debat tussen de raadsleden. De inzet van externe voorzitters scheelt dus in de werkdruk van de raad, zo betogen de raadsleden van Zwijndrecht in hun brief.

Meer informatie

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden is voorstander van het extern voorzitterschap van raadscommissies, zie: ''Commissievoorzitterschap steeds lastiger met raadswerk te combineren''

Over de achtergrond van het voorstel voor een extern voorzitter van raadscommissies, zie: Externe voorzitter maar korte termijn verlichting