U bent hier

Kiezer heeft meer vertrouwen in gemeenteraad dan in Tweede Kamer

Kiezers vertrouwen hun gemeentelijke volksvertegenwoordiging meer dan de Tweede Kamer én meer dan vier jaar geleden. Ook brengen kiezers bij de gemeenteraadsverkiezingen vaker een voorkeurstem uit op een lager persoon op de lijst dan een stem op de lijsttrekker. 

Deze cijfers blijken uit het Lokaal Kiezersonderzoek 2018. Voor dit onderzoek zijn duizenden kiezers rondom de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 gevraagd naar hun beweegredenen om te stemmen, hun kijk op de gemeentepolitiek en de verschillen met stemgedrag bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen.

Bij de gemeenteraadverkiezingen stemt 53% van de kiezers op de lijsttrekker tegenover 70% bij Tweede Kamerverkiezingen. Veel kiezers geven daarbij aan dat een stem op de lijsttrekker vooral een stem op de partij is en een stem op een lager geplaatst persoon vooral een stem op de persoon is.

Vertrouwen in bestuurslagen

De gemeente is als bestuurslaag die het dichtst bij de inwoner staat de laag die het meeste vertrouwen geniet: 62% vertrouwt de gemeenteraad en het College van B&W. De Regering/Tweede Kamer wordt door 56 procent van de kiezers vertrouwd. Onder de mensen die niet gestemd hebben bij de gemeenteraadsverkiezingen is het vertrouwen in de raad en het college overigens maar 44%.

Vergelijking met 2016

In 2016 is het laatst een vergelijkbaar onderzoek uitgevoerd. Daaruit bleek dat het vertrouwen in de gemeenteraad (53%) hoger is dan in de politieke instituties op nationaal niveau als de Tweede Kamer (45%). Het vertrouwen in beide instituties is dus gestegen de afgelopen jaren.