Kinderen leren over democratie met kinderraad en kinderburgemeesters

Kinderen leren over democratie met kinderraad en kinderburgemeesters

Afgelopen zaterdag was in Maarssen de Landelijke Dag van de Kinderburgemeesters. Naast de aanwezigheid van ruim dertig kinderburgemeesters, was het ook het startschot van een campagne om kinderparticipatie onder de aandacht te brengen.

Veel gemeenten hebben al een kinderburgemeester. Dit is iemand die periodiek met de burgemeester om tafel zit om de belangen van kinderen in de gemeente een stem te geven. Om meer raadsleden, wethouders en burgemeesters er op te wijzen hoe zij kinderen bekend kunnen maken met democratie én om beter de wensen van kinderen te kunnen horen, is er een handreiking opgesteld voor kinderparticipatie. 

VN-verdrag

Ieder kind heeft het recht om zichzelf te ontwikkelen. Dit is bekrachtigd in een VN-verdrag in 1989. Hieronder valt ook dat kinderen kennis moeten kunnen maken met vormen van democratie, participatie en inspraak.

Het aanstellen van een kinderraad- en burgemeester maakt een wezenlijk verschil in de wijze waarop kinderen hierover leren. Niet meer alleen geïnformeerd worden, maar ook zelf de vaardigheden in de praktijk brengen.

Ondertekening

Naast de handreiking is er, mede door de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, een manifest* ondertekend om te wijzen op het belang van kinderparticipatie.

Voorzitter Bahreddine Belhaj ondertekent het manifest.

*De overige organisaties die het manifest ondertekenden waren KinderRechtenNU, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Vereniging van Griffiers, Wethoudersvereniging en Nederlands Genootschap van Burgemeesters