Kinderombudsvrouw: Stel kind centraal bij wetgeving

Kinderombudsvrouw: Stel kind centraal bij wetgeving

Een belangrijk instrument om een zo optimale omgeving voor kinderen in een gemeente te creëren is de zogenaamde kinderrechtentoets. Met zo’n toets worden de belangen van kinderen zo vroeg mogelijk meegenomen in de ontwikkeling en besluitvorming rondom wetgeving en beleid. 

Een brief met die strekking stuurde Margrite Kalverboer, Kinderombusvrouw, aan alle nieuwe raadsleden om aandacht te vragen voor de rechten van kinderen zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot zelfredzame, stabiele volwassenen. Nieuwe wetten, beleid en financiële beslissingen die kinderen kunnen raken moeten volgens haar getoetst worden zodat kinderen opgroeien in een omgeving waar kinderrechten worden nageleefd.  

Ontwikkelingsbelangen voorop

Volgens Klaverboer komt het naleven van kinderrechten er in de kern op neer dat ontwikkelingsbelangen van kinderen voorop staan in wetgeving, beleid en beslissingen op individueel niveau. “Kinderen hebben het recht hierop invloed te hebben en moeten gelijk behandeld worden. De ontwikkelbelangen van kinderen komen alleen tot hun recht als er integraal (vanuit alle levensdomeinen, zoals onderwijs, huisvesting en thuissituatie) naar het kind gekeken wordt”, aldus de Kinderombusvrouw.

Meer informatie

Klik hier voor de (felicitatie)brief van de Kinderombudsvrouw

De Kinderombudsman heeft verder ook een handreiking ontwikkeld voor (gemeente)professionals.