Kinderparticipatie: Met democratie moet je jong beginnen

Kinderparticipatie: Met democratie moet je jong beginnen

Kinderparticipatie komt alleen tot zijn recht als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van kind en volwassene het uitgangspunt is. Het is aan de volwassenen om daarvoor ruimte te bieden vindt Het Nederlands Genootschap van Kinderburgemeesters (NGKb). Om die rechten te waarborgen is er kant-en-klare motie voor raadsleden opgesteld. 

Jaarlijks wordt er op de tweede dinsdag van september de Landelijke Kindergemeenteraadsverkiezingen gehouden. Alle kinderen van alle groepen 7 van participerende gemeenten, kiezen dan uit hun midden nieuwe Kindergemeenteraadsleden en daaruit een Kinderburgemeester. Zo kan de gemeente direct van kinderen zelf horen wat zij belangrijk vinden en wat zij nodig hebben om veilig, gezond en gelukkig op te groeien.

Kinderburgemeester

Bijna 100 gemeenten in Nederland hebben een Kinderburgemeester, wel of nog niet bijgestaan door een Kindergemeenteraad. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden steunt het NGKb om kinderen op deze manier bij de (lokale) politiek te betrekken en om ze een stem te geven.  “Op deze manier leren kinderen hoe de democratie werkt en hoe ze daar (later ook) goed aan mee kunnen doen. Met democratie moet je jong beginnen en aanleren”, zegt voorzitter Bahreddine Belhaj.

Ontwikkeling

Het NGKb heeft voor raadsleden een kant-en-klare motie opgesteld. Een van de argumenten daarin is dat kinderparticipatie bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen. 'In het bijzonder aan de ontwikkeling van hun zelfvertrouwen, zelfrespect en sociale verantwoordelijkheid. Verder draagt kinderparticipatie bij aan morele, sociale en emotionele ontwikkeling van het kind.'

- YouTube

Meer informatie

Verzamelde uitkomsten Kinderburgemeesters

Kinderombudsvrouw: Stel kind centraal bij wetgeving