KING ontwikkelt ondernemerspeiling voor alle gemeenten

DEN HAAG - Onder gemeenten bestaat de behoefte aan één ondernemerspeiling. Een dergelijke peiling maakt het mogelijk resultaten tussen gemeenten te vergelijken. 

Gemeenten kunnen niet zonder lokale ondernemers en omgekeerd. Ondernemers  zorgen voor werkgelegenheid, sponsoren lokale initiatieven en dragen zo bij aan de leefbaarheid.  Het is voor gemeenten dan ook van belang dat zij zicht hebben op hun ondernemersklimaat en dienstverlening. Daarom ontwikkelt KING samen met gemeenten en maatschappelijke organisaties een ondernemerspeiling. Hiermee kunnen gemeenten snel zien hoe ondernemers het ondernemersklimaat ervaren en op welke punt verbetering nodig  is. In januari 2014 is de peiling klaar voor gebruik.

Ondernemerspeiling
De ondernemerspeiling meet de tevredenheid en de beleving van de lokale ondernemers. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de tevredenheid over de dienstverlening en de relatie met de gemeente en over de omgevingsfactoren waarbinnen zij ondernemen. Doordat de resultaten worden gepresenteerd op Waarstaatjegemeente.nl kunnen gemeenten hun prestaties vergelijken met andere gemeenten.

Wens van gemeenten
KING ontwikkelt de ondernemerspeiling om tegemoet te komen aan de wens van gemeenten. Het is belangrijk dat deze daadwerkelijk bruikbaar is voor alle gemeenten. Onder gemeenten bestaat al langere tijd de behoefte aan één ondernemerspeiling. Als zij dezelfde peiling gebruiken, kunnen de resultaten onderling vergeleken worden. Zo krijgen zij goed zicht op hun prestaties en hunverbeterpunten. Bovendien maakt dit het gemakkelijker om te leren van elkaars best practices. Je ziet immers snel welke gemeente op een bepaald gebied beter scoort en waarvan je dus kunt leren. Ook zijn de uitvoeringskosten van een standaardpeiling lager dan wanneer iedere gemeente een 'eigen' onderzoek doet.

Informatie
Vanaf januari 2014 kunnen gemeenten met de ondernemerspeiling aan de slag. Meer informatie vindt u op de website Waarstaatjegemeente.nl en van het Bewijs van Goede Dienst. Voor meer informatie over de ondernemerspeiling, kunt u een e-mail sturen aan KING via info@kinggemeenten.nl of bellen met KING via 070-3738008.