KING zoekt raadsleden voor consultantiesronde Archiefwet

Om raadsleden te ondersteunen in hun controlerende rol ontwikkelen KING en VNG het instrument toezichtinformatie op www.waarstaatjegemeente.nl. Op basis van deze informatie kunt u een beknopt en helder beeld vormen van de uitvoering van uw gemeente op taken in medebewind. Op dit moment is de conceptrapportage voor het archief onderdeel gereed.

KING zoekt raadsleden voor een consultatieronde op deze rapportage. De consultatie vindt plaats via  e-mail in week 42 en stukje van 43. Voor de consultatie zijn 4 -6 raadsleden nodig.

Aanmelden kan door een email te sturen naar hanneke.marcelis@kinggemeenten.nl, tot donderdag 10 oktober 17.00 uur.