KING zoekt raadsleden voor consultantiesronde Wabo, Wro, Waterwet, Woningwet, Huisvestingswet en Monumentenwet

DEN HAAG - Om raadsleden te ondersteunen in hun controlerende rol ontwikkelen KING en VNG het instrument Toezichtinformatie op Waarstaatjegemeente.nl. Het doel van dit instrument is u als raadslid te helpen om een beknopt en helder beeld vormen van de uitvoering van uw gemeente van taken in medebewind.

Op dit moment zijn de concept rapportages voor het thema woon en leefklimaat gereed. Deze gaan over de volgende wetten; ; Wabo, Wro, Waterwet, Woningwet, Huisvestingswet en Monumentenwet. Om de rapportages voor raadsleden zo duidelijk mogelijk te maken hebben wij uw hulp nodig in de consultatieronde op deze rapportages. Graag horen wij van u of u zich op basis van de rapportages een duidelijk beeld kunt vormen van de situatie in uw gemeente. Aanmelden kan voor dinsdag 12 november bij hanneke.marcelis@kinggemeenten.nl.