Klaar voor 4 jaar-bijeenkomsten gewijzigd vanwege corona

Klaar voor 4 jaar-bijeenkomsten gewijzigd vanwege corona

De eerste Klaar voor 4 jaarbijeenkomst voor kandidaat-raadsleden, nieuw en ervaren, op 13 november gepland in Oss, is geannuleerd vanwege de oplopende coronabesmettingen. Ook de bijeenkomst in Alkmaar (27 november) is om dezelfde reden geannuleerd. 

Voor kandidaat-raadsleden is er een uitgebreid voorbereidingsprogramma voor de nieuwe raadsperiode 2022-2026. Speciaal voor alle kandidaat-raadsleden is er een serie van zogeheten Klaar voor 4 jaar-bijeenkomsten. Het Klaar voor 4 jaar-programma is erop gericht om raadsleden krachtiger en sterker van start te laten gaan in de nieuwe raadsperiode, na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. 

Het Klaar voor 4 jaar-programma van bijeenkomsten bestaat uit een 4-tal landsdelige bijeenkomsten. De geplande eerste twee bijeenkomsten zijn geannuleerd. Het betreft de Klaar voor 4 jaarbijeenkomst in Oss (13 november) en in Alkmaar (27 november). De aanleiding tot dat besluit is het oplopende aantal coronabesmettingen waardoor sprekers en deelnemers zich onzeker voelen of het wel zo handig en praktisch is om fysiek bijeen te komen. 

Corona-effect

Wat er met de overige geplande Klaar voor 4 jaarbijeenkomsten gaat gebeuren is nog onzeker. De organisatie komt zo spoedig mogelijk met nadere informatie wanneer duidelijk is welke besluiten het kabinet op vrijdag 12 november bekend maakt. Voorlopig blijven daarom de volgende Klaar voor 4 jaarbijeenkomsten op de agenda: Zwolle (4 december) en Dordrecht (11 december). Ook worden er regionale Klaar voor 4 jaar-bijeenkomsten gehouden, te beginnen in Venray (30 november) en Lelystad (1 december). Het sluitstuk van de Klaar voor 4 jaar-bijeenkomsten is het Raadsledencongres voor kandidaat-raadsleden op 29 januari 2022 in Nieuwegein.

Sterke raad

Om ervoor te zorgen dat raadsleden sterk en krachtig van start kunnen gaan aan de nieuwe raadsperiode zijn er twee hoofdlijnen in de voorbereiding op de nieuwe raadsperiode:

  1. Om te weten hoe de gemeente werkt, welke instrumenten raadsleden hebben en hoe belangrijke onderwerpen als gemeentefinancien, energietransitie en ruimtelijke ordeningsvraagstukken in elkaar zitten is er de digitale leeromgeving voor raadsleden. Deze bevat een honderdtal filmpjes, handreikingen, stappenplannen en een 12-tal leerlijnen, die toegankelijk zijn voor iedereen, waaronder:
  1. Om als raadslid en raad sterk en krachtig van start te gaan, gaan de Klaar voor 4 jaarbijeenkomsten vooral over vragen als wat voor raadslid wil ik zijn, wat voor gemeenteraad willen wij zijn, hoe gaan we als raadsleden met elkaar om en hoe bepaal ik als raad de koers van de gemeente en voer ik controle uit? Het vraagstuk macht en tegenmacht speelt een belangrijke rol voor hoe raadsleden hun raadswerk met gezag en effectief kunnen uitvoeren en hoe raadsleden een sterke raad kunnen zijn. Negen hoofdthema’s maken daarbij het verschil en de vragen waar het dan om gaat, zoals informatievoorziening, regionale samenwerking, voorzitterschap, het gebruik van hulptroepen als rekenkamer, accountant en Ombudsfunctie zijn terug te lezen in de 9 Raadstegels die de basis vormen vormen voor een sterke, krachtige raad.

Agenda bijeenkomsten 

Kandidaat-raadsleden, zowel raadsleden die doorgaan of raadsleden die na de raadsverkiezingen beginnen, kunnen inschrijven op de Klaar voor 4 jaar-bijeenkomsten. De agenda van de Klaar voor 4 jaarbijeenkomsten ziet er als volgt uit (waarbij we wel de coronamaatregel in acht nemen); waar inschrijving mogelijk is, is een link toegevoegd waarop u kunt klikken voor meer informatie en aanmelden:

13 november – landsdelige Klaar voor 4 jaar bijeenkomst in Oss (geannuleerd) 

20 november – Raadsacademie in Drachten

27 november – landsdelige Klaar voor 4 jaar bijeenkomst in Alkmaar (geannuleerd)

30 november - regionale Klaar voor 4 jaar bijeenkomst in Venray 

1 december - regionale Klaar voor 4 jaar bijeenkomst in Lelystad 

4 december- landsdelige Klaar voor 4 jaar bijeenkomst in Zwolle

11 december – landsdelige Klaar voor 4 jaar bijeenkomst in Dordrecht

12 januari 2022 - regionale Klaar voor 4 jaar bijeenkomst in Nordeast Fryslan 

24 januari 2022 - regionale Klaar voor 4 jaar bijeenkomst in Moerdijk 

26 januari 2022 - regionale Klaar voor 4 jaar bijeenkomst in Den Helder 

29 januari – Raadsledencongres in Nieuwegein

1 februari 2022 - regionale Klaar voor 4 jaar bijeenkomst in Gooise Meren

Deze agenda van bijeenkomsten is nog niet volledig en wordt elke week bijgewerkt en aangevuld.

Meer informatie

De Klaar voor 4 jaar bijeenkomsten worden georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden in samenwerking met de Vereniging van Griffiers, VNG en VNG Connect en mogelijk gemaakt door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

NOOT Dit bericht is op 11 november bijgewerkt en geactualiseerd.