Klaar voor 4 jaar-bijeenkomsten voor kandidaat-raadsleden

Klaar voor 4 jaar-bijeenkomsten voor kandidaat-raadsleden

De regionale Klaar voor 4 jaarbijeenkomsten in Venray (30 november) en Lelystad (1 december) zijn uitgesteld naar het nieuwe jaar. Eerder werden de landsdelige Klaar voor 4 jaarbijeenkomsten in Oss (13 november) en Alkmaar (27 november) al geannuleerd als gevolg van de aangescherpte coronamaatregelen. 

De landsdelige Klaar voor 4 jaarbijeenkomsten in Zwolle (4 december) en Dordrecht (11 december) staan voorlopig nog wel op de planning. Kandidaat-raadsleden kunnen zich voor deze fysieke bijeenkomsten op de stadhuizen in Zwolle en Dordrecht aanmelden voor een programma met thema's als hoe kan ik een succesvol raadslid worden en hoe kan ik als raadslid verschil maken in mijn raadsperiode. 

Sterke start

Voor kandidaat-raadsleden is er een uitgebreid voorbereidingsprogramma voor de nieuwe raadsperiode 2022-2026. Speciaal voor alle kandidaat-raadsleden is er een serie van zogeheten Klaar voor 4 jaar-bijeenkomsten. Het Klaar voor 4 jaar-programma is erop gericht om raadsleden krachtiger en sterker van start te laten gaan in de nieuwe raadsperiode, na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. 

Het Klaar voor 4 jaar-programma van bijeenkomsten bestaat uit een 4-tal landsdelige bijeenkomsten. De geplande eerste twee bijeenkomsten (Oss, 13 november en Alkmaar, 27 november) zijn geannuleerd. De aanleiding tot dat besluit is het oplopende aantal coronabesmettingen waardoor sprekers en deelnemers zich onzeker voelen of het wel zo handig en praktisch is om fysiek bijeen te komen. Ook worden er een 15-tal regionale Klaar voor 4 jaarbijeenkomsten gehouden in de avonduren in raadszalen van gemeenten, verspreid over het land. De geplande bijeenkomsten in Venray en Lelystad worden en zijn verplaatst naar het nieuwe jaar. Het sluitstuk van de Klaar voor 4 jaarbijeenkomsten is het Raadsledencongres voor kandidaat-raadsleden op 29 januari 2022 in Nieuwegein. 

Sterke raad

Om ervoor te zorgen dat raadsleden sterk en krachtig van start kunnen gaan aan de nieuwe raadsperiode zijn er twee hoofdlijnen in de voorbereiding op de nieuwe raadsperiode:

  1. Om te weten hoe de gemeente werkt, welke instrumenten raadsleden hebben en hoe belangrijke onderwerpen als gemeentefinancien, energietransitie en ruimtelijke ordeningsvraagstukken in elkaar zitten is er de digitale leeromgeving voor raadsleden. Deze bevat een honderdtal filmpjes, handreikingen, stappenplannen en een 12-tal leerlijnen, die toegankelijk zijn voor iedereen, waaronder:
  1. Om als raadslid en raad sterk en krachtig van start te gaan, gaan de Klaar voor 4 jaarbijeenkomsten vooral over vragen als wat voor raadslid wil ik zijn, wat voor gemeenteraad willen wij zijn, hoe gaan we als raadsleden met elkaar om en hoe bepaal ik als raad de koers van de gemeente en voer ik controle uit? Het vraagstuk macht en tegenmacht speelt een belangrijke rol voor hoe raadsleden hun raadswerk met gezag en effectief kunnen uitvoeren en hoe raadsleden een sterke raad kunnen zijn. Negen hoofdthema’s maken daarbij het verschil en de vragen waar het dan om gaat, zoals informatievoorziening, regionale samenwerking, voorzitterschap, het gebruik van hulptroepen als rekenkamer, accountant en Ombudsfunctie zijn terug te lezen in de 9 Raadstegels die de basis vormen vormen voor een sterke, krachtige raad.
  2. Ook is er een informatiekaart beschikbaar met tips van raadsleden voor raadsleden hoe kandidaat-raadsleden succesvol kunnen zijn. 

Agenda bijeenkomsten 

Kandidaat-raadsleden, zowel raadsleden die doorgaan of raadsleden die na de raadsverkiezingen beginnen, kunnen inschrijven op de Klaar voor 4 jaar-bijeenkomsten. De agenda van de Klaar voor 4 jaarbijeenkomsten ziet er als volgt uit (waarbij we wel de coronamaatregel in acht nemen); waar inschrijving mogelijk is, is een link toegevoegd waarop u kunt klikken voor meer informatie en aanmelden: 

20 november – Raadsacademie in Drachten

27 november – landsdelige Klaar voor 4 jaar bijeenkomst in Alkmaar (geannuleerd)

4 december- landsdelige Klaar voor 4 jaar bijeenkomst in Zwolle

11 december – landsdelige Klaar voor 4 jaar bijeenkomst in Dordrecht

12 januari 2022 - regionale Klaar voor 4 jaar bijeenkomst in Nordeast Fryslan 

19 januari 2022 - regionale Klaar voor 4 jaar bijeenkomst in Houten 

24 januari 2022 - regionale Klaar voor 4 jaar bijeenkomst in Moerdijk 

26 januari 2022 - regionale Klaar voor 4 jaar bijeenkomst in Den Helder 

29 januari – Raadsledencongres in Nieuwegein

1 februari 2022 - regionale Klaar voor 4 jaar bijeenkomst in Gooise Meren

2 februari 2022 - regionale Klaar voor 4 jaar bijeenkomst in Lelystad 

Deze agenda van bijeenkomsten is nog niet volledig en wordt elke week bijgewerkt en aangevuld.

Meer informatie

De Klaar voor 4 jaar bijeenkomsten worden georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden in samenwerking met de Vereniging van Griffiers, VNG en VNG Connect en mogelijk gemaakt door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.