Kleine meerderheid ziet gemeenteraad als hoogste bestuursorgaan

Kleine meerderheid ziet gemeenteraad als hoogste bestuursorgaan

Een kleine meerderheid van de raadsleden ziet zichzelf daadwerkelijk als hoogste bestuursorgaan binnen de gemeente. Dit blijkt uit een enquête onder alle raadsleden van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De raad stelt de kaders en controleert vervolgens het werk van het college van burgemeester en wethouders. Daarnaast hebben raadsleden een volksvertegenwoordigende taak te vervullen. In de praktijk lijkt de rol van hoogste bestuursorgaan echter onder druk te staan. Waar in 2017 54% van de raadsleden de raad ook in de praktijk als hoogste bestuursorgaan zag, ligt dit percentage in 2020 bijna 2% later op 52,2%. Daarnaast ziet 32,8% van de raadsleden de gemeenteraad (zeker) niet als hoogste bestuursorgaan. Dit is gelijk aan 2017.


Wanneer raadsleden gevraagd worden om een reactie zijn er een aantal reacties te onderscheiden. Zo merken raadsleden dat vooral de coalitie het hoogste bestuursorgaan is en dat het voor raadsleden van de oppositie moeilijk is om een voet tussen de deur te krijgen. Ook zien raadsleden van de oppositie dat zij vooral een kritische controleur van het college zijn, in tegenstelling tot de coalitie. Ook zien raadsleden regionale samenwerkingsverbanden als oorzaak van het onder druk staan van de rol van het hoogste bestuursorgaan. Er zijn echter ook raadsleden die aangeven dat de gemeenteraad zijn rol kan pakken wanneer de situatie daarom vraagt. Aangezien de uiteindelijke besluitvorming altijd door de raad moet worden vastgelegd blijft de raad altijd het hoogste bestuursorgaan, aldus een aantal raadsleden.

Meer informatie

De volledige rapportage van deze enquête is hier te raadplegen: Rapportage rol en positie van de raad.