Kleine stappen helpen bij oplossen grote uitdagingen

Kleine stappen helpen bij oplossen grote uitdagingen

Neem concrete stappen die zichtbaar en tastbaar zijn voor de samenleving en toepasbaar zijn voor raadsleden. Ondersteun initiatieven zoals de Herenboerencorporatie, repaircafés en het instellen van burgerberaden. Volgens bestuurskundige Prof. Dr. Katrien Termeer, verbonden aan de Wageningen Universiteit, kunnen dergelijke kleine maar betekenisvolle stappen helpen bij het oplossen van grote uitdagingen en vraagstukken van deze tijd, zoals klimaatverandering, energieproblematiek, stikstofproblemen en de opvang van asielzoekers.

Veel van deze uitdagingen zijn tegenwoordig crises geworden. In de visie van Termeer, helder uiteengezet in haar blogs voor de Raad van het Openbaar Bestuur en tijdens een lezing eerder dit jaar tijdens de Dag van het Bestuur, ontstaan crises onder andere door zelfoverschatting van de overheid, apathie binnen de overheid en een overheid die de problemen negeert. Het resultaat hiervan is een vertrouwenscrisis in de overheid. Termeer benadrukt: "Mensen willen tastbare resultaten zien; ze willen actie."

Repaircafé’s

Repaircafés zijn een voorbeeld dat ze aanhaalt tijdens de Dag van het Bestuur. Een repaircafé is een plek waar vrijwilligers helpen met het repareren van kapotte spullen, van electronica tot kleding, om verspilling te verminderen. Repaircafés zijn ooit begonnen in kleine schuurtjes, maar je ziet ze nu over de hele wereld in duizenden vormen. Bovendien hangt alles met elkaar samen. Repaircafés komen naar sociaal zwakkere wijken om de cohesie te bevorderen en zijn aanwezig in scholen om technisch onderwijs meer aandacht te geven.

Niet terugtrekken

Ambities zijn cruciaal voor de overheid. Het is essentieel om als overheid ambities te formuleren en ruimte te bieden voor het herkennen en initiëren van betekenisvolle stappen binnen grote uitdagingen, en deze stappen te verspreiden en te verbreden. Termeer zegt: "Overheden trekken zich te vaak terug in het gemeentehuis en zien dan goede initiatieven uit de samenleving over het hoofd. Deze initiatieven kunnen worden gestimuleerd door wetgeving aan te passen en te onderzoeken wat mogelijk is binnen bijvoorbeeld bestemmingsplanregels of subsidies."

Dag voor de Raad

Tijdens de Dag voor de Raad op 6 oktober in Eindhoven zal Termeer spreken over het gezag van de raad. Ze zal onder andere ingaan op de gemeenteraad als hoogste orgaan binnen de gemeente, maar ook op de cruciale rol die de overheid speelt in complexe dossiers, zoals het stikstofdossier.

Voor meer informatie

Vanwege de grote belangstelling is aanmelden voor de Dag voor de Raad helaas niet meer mogelijk. Echter, er zijn talloze mogelijkheden om meer te leren, bijvoorbeeld over het gezag van de raad en vele andere onderwerpen om een beter raadslid te worden. Je kunt deze leren in de leeromgeving op onze website, waar diverse modules beschikbaar zijn over het inzetten van raadsinstrumenten, burger- en overheidsparticipatie en het verkrijgen van grip op grote projecten.