Korte, puntige stukken maakt raadswerk lichter

DEN HAAG - Het raadswerk kan minder zwaar worden en dat heeft de gemeenteraad zelf in de hand. De raad kan samen met de griffier korte, puntige stukken en begeleidende brieven bij dossiers vragen van het college. De raad kan er zo voor zorgen dat de hoeveelheid leeswerk effectiever verwerkt kan worden.

Uit onderzoek van NRC bleek afgelopen week dat het raadswerk zwaar is en veel uren vergt van raadsleden. Raadleden worden belast en slecht betaald. Ook worden zij voortdurend belaagd (zie: agressie en geweld). Toch gaat meer dan 80 procent van de raadsleden door met het werk in de gemeenteraad.

Voor de uitkomsten van de enquete van NRC, uitgevoerd onder 9 duizend raadsleden door Overheid in Nederland, zie: "Raadswerk valt lokale politici zwaar (1)" en "Raadswerk valt lokale politici zwaar (2)".

Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie. Nog geen lid van de vereniging? Aanmelden kan hier