Krap helft raadsleden ziet raad als baas

DEN HAAG – Iets meer dan de helft van de gemeenteraadsleden beschouwt de raad daadwerkelijk als het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. Voor 54 procent is de raad daarmee het meest invloedrijk binnen de gemeente. Een derde deel (32 procent) van de raadsleden is het daarmee oneens. Deze raadsleden beschouwen de raad (zeker) niet als hoogste bestuursorgaan en meest invloedrijk in het lokaal bestuur.

Dit blijkt uit een enquete die Overheid in Nederland heeft uitgevoerd in opdracht van Raadslid.Nu. Aan deze enquete hebben 1.645 raadsleden deelgenomen. Iets meer dan de helft van de raadsleden (51 procent) beschouwt de raad ook als gelijkwaardig partner van het college van burgemeester en wethouders.

Onder collegeleden is vrijwel een zelfde deel het daarmee eens: volgens 47 procent van de leden van burgemeester en wethouders is de gemeenteraad een gelijkwaardig partner van het college van B en W. Aan de enquete namen 378 collegeleden deel.

Wanneer het gaat om de invloed op het beleid verschillen collegeleden en gemeenteraadsleden duidelijk over de mate van invloed van de raad. Van de raadsleden vindt 38 procent het college van B en W de meest invloedrijke instantie in het lokaal bestuur. Volgens 52 procent van de collegeleden is het college van B en W de meest invloedrijke instantie.

De loyaliteit van raadsleden ligt in de raadszaal duidelijk niet bij de gemeenteraad. Loyaliteit aan de eigen fractie (46 procent) en loyaliteit aan de eigen opvattingen (41 procent) scoren veruit het hoogste. Loyaliteit aan de gemeenteraad is voor slechts 9 procent van de raadsleden belangrijk in zijn of haar functioneren.

Volksvertegenwoordigende rol

Voor de grote meerderheid van de raadsleden (59 procent) is de belangrijkste taak van een gemeenteraadslid het vertolken van opvattingen en emoties die leven onder de inwoners. Het vertegenwoordigen van de opvattingen en ideeen van inwoners wordt echter slechts door 44 procent van de raadsleden als de meest belangrijke te vervullen rol van raadsleden beschouwd.

Voor bijna een kwart (22 procent) is het met een volmacht van de kiezer handelen op basis van eigen ideeen en overwegingen de meest belangrijke rol die raadsleden moeten vervullen. En voor 18 procent van de raadsleden is het uitvoeren van de politieke standpunten van de eigen partij de meest belangrijke rol.

De volksvertegenwoordigende rol wordt door raadsleden als de belangrijkste taak beschouwd. Volgens de meerderheid (60 procent) van de leden van het college van B en W zitten raadsleden echter te veel binnen het gemeentehuis.

Dag voor de Raad

Over de rol en positie van de raad houdt Raadslid.Nu op vrijdag 17 maart in Delft de Dag voor de Raad. Een jaar voor de raadsverkiezingen gaat de Dag voor de Raad in op de vraag of de raad het hoogste bestuursorgaan is en wat er nodig is om de raad over een jaar bij de start van de nieuwe raadsperiode krachtig en sterk aan de start te krijgen.  

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 16 maart 2017

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin.

Raadslid.Nu houdt op vrijdag 17 maart 2017 in Delft de Dag voor de Raad: wat heeft de nieuwe gemeenteraad nodig voor een succesvolle start na de raadsverkiezingen van 2018?

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 45 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 80 euro. Aanmelden kan hier!