Krijg meer grip op de impact van digitalisering

Krijg meer grip op de impact van digitalisering

Slimme lantarenpalen, bewakingscamera's op straat. Iedereen heeft te maken met de digitalisering van de leefomgeving. Hoe ga je daar als raadslid mee om?Om raadsleden te ondersteunen bij het stellen van de juiste vragen is er de handreiking 'Digitalisering in beeld'.

Digitalisering heeft effect op de gemeentelijke organisatie, het openbaar bestuur én de samenleving. Uit onderzoek van het Rathenau Instituut bleek dat raadsleden moeite hebben de maatschappelijke impact van digitalisering te overzien. 
De uitgave ‘Digitalisering in beeld, denkgereedschap voor raadsleden’ biedt raadsleden praktische hulp bij het stellen van politieke vragen en vragen over waarden.

Vragenkaarten

Zo staan er in de politieke vragenkaarten voorbeeldvragen die raadsleden kunnen stellen over het gebruik van data en ict in en door de gemeente. De uitgave bevat ook een overzicht van vragen over waarden waarmee raadsleden hun eigen standpunten en die van anderen kunnen onderzoeken.

De uitgave is ontwikkeld door Democratie in Actie in samenwerking met De Argumentenfabriek, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en de Vereniging van Griffiers. De handreiking 'Digitalisering in beeld' werd tijdens de Raad op Zaterdag van 17 april gepresenteerd.

'Doe er je voordeel mee'

Namens de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden was bestuurslid Sjir Hanssen betrokken bij de totstandkoming van de uitgave. In het filmpje hieronder vertelt Sjir kort over de handreiking, en hij roept raadsleden op hun voordeel ermee te doen. 

Meer informatie

- De uitgave Digitalisering in beeld, denkgereedschap voor raadsleden is te vinden op de digitale leeromgeving voor raadsleden. 
- artikel Denk na over de gevolgen van digitalisering voor de gemeente over het onderzoek van het Rathenau Instituut, ‘Raad weten met digitalisering’ (september 2020).
- artikel Stel de juiste vragen over de impact van digitalisering.

- YouTube