“Laat als burgemeester zien dat je van de raad bent”

“Laat als burgemeester zien dat je van de raad bent”

Wanneer de burgemeester in de raad een eigen onderwerp verdedigt, doet hij/zij altijd de ambtsketen af en gaat de burgemeester ook op een andere plek zitten. De vicevoorzitter leidt dan vanuit de voorzittersstoel de vergadering. “Deze voorzitter is steeds vaker gekozen op kwaliteit. Dat vinden wij een goede ontwikkeling”.

Voorzitter Hanneke Willemstein van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden gaf dit voorbeeld met toelichting in een gesprek met een vijftigtal burgemeesters woensdag in Utrecht, tijdens de ledenvergadering van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB).

Boodschap

De kernboodschap van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden aan de burgemeesters luidde: “Laat als burgemeester zien dat je voorzitter van de raad bent.” Burgemeesters kunnen dat doen door te tonen dat ze er ook zijn voor de raadsleden uit de oppositie. “Wij krijgen als vereniging veel vragen en klachten van raadsleden uit de oppositie die vinden dat de burgemeester te weinig oog en aandacht heeft voor hen. Een burgemeester die voorzitter van de raad wil zijn, laat zien dat hij/zij er ook is voor de minderheid in de raad”, zei Henk Bouwmans, directeur van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

Griffier

De burgemeester kan de raad ook voorhouden dat het belangrijk is om te investeren in een een gelijkwaardige positie van de griffier. Juist omdat de raad de neiging heeft om op zichzelf te bezuinigen, heeft en kan de burgemeester juist pleiten waarom het belangrijk is te investeren in de eigen ondersteuning.

Te veel van het goede

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en de Vereniging voor Griffiers voerden het gesprek met de burgemeesters, onder meer over het rapport “Te veel van het goede”. Volgens dit rapport zou de burgemeester er goed aan doen om meer ruimte te geven aan de vicevoorzitter, de verantwoordelijkheid voor integriteit over te dragen aan de CdK en ruimte te maken voor directe verkiezing van de burgemeester.

Aantrekkelijk

Zowel de Vereniging van Griffiers als de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden riepen de burgemeesters op om open te staan voor nieuwe keuzes. “Wij weten dat de meeste raadsleden de burgemeester als voorzitter willen houden, maar wij zien dat steeds meer raden kiezen voor een gekozen vicevoorzitter. Wij willen dat de burgemeester laat zien dat hij van de raad is want wij moeten ervoor zorgen dat onze lokale democratie aantrekkelijk blijft en in verbinding met de inwoners blijft”, aldus voorzitter Hanneke Willemstein.

Meer informatie

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden nodigt gemeenteraden uit om het vicevoorzitterschap serieus in te vullen en uit onderzoek.

Waarom de burgemeester zou moeten nadenken of hij/zij een deel van de taken zou moeten afstoten, staat in het onderzoek ''Te veel van het goede'.

Minister van Binnenlandse Zaken Hanke Bruins Slot vindt dat er niets hoeft te veranderen maar kreeg de opdracht van de Tweede Kamer om met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en de Vereniging van Griffiers te praten of de rol en positie van de burgemeester anders moet.

Een overzicht van alle artikelen en onderzoeken en de rol van de burgemeester en vicevoorzitter als boegbeeld van de raad is terug te lezen op onze themapagina.