"Laat dat ene onderzoek per jaar relevant zijn"

"Laat dat ene onderzoek per jaar relevant zijn"

In 2017 heeft de rekenkamercommissie van Waalre een onderzoek gedaan naar projectmatig werken. De conclusies en aanbeveling uit dit onderzoek waren dermate relevant voor de raad en het college dat het college die aanbevelingen heeft onderschreven. Dit vertelt raadslid Erwin Rutten in een interview voor de rekenkamercampagne van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Met deze campagne wordt het nut en de noodzaak van de rekenkamer onder de aandacht van raadsleden gebracht.

⇒ Download

Het onderzoek wat Erwin Rutten aandraagt, is een goed voorbeeld van een diepteonderzoek dat een rekenkamer kan doen. Maar naast een diepteonderzoek kan een rekenkamer ook op andere manieren onderzoek doen:

  • Diepteonderzoek:
    Het bekende ‘traditionele’, diepgaande, grote rekenkameronderzoek.
  • Kortdurend onderzoek:
    Onderzoek met een kortere doorlooptijd, zoals een quick scan. Dit heeft vaak een verkennend karakter.
  • Doorwerkingsonderzoek:
    Hiermee rapporteert de rekenkamer aan de gemeenteraad wat er in de praktijk terecht is gekomen van den aanbevelingen die de raad heeft overgenomen en van de toezeggingen van het college.

Meer info

Het hele interview met Erwin Rutten kunt u hier zien.
Kijk voor meer tips en lessen over de rekenkamer op onze webpagina ‘Het nut en de noodzaak van de rekenkamer’.