Laat uw stem horen op ons jaarcongres!

Tien dagen na de Tweede Kamerverkiezingen staat ons jaarcongres op het programma. Dit is hét moment om aandacht te vragen voor mogelijke negatieve gevolgen van de op stapel staande bezuiningen op het openbaar bestuur, waaronder het voorstel tot vermindering van het aantal raadsleden. Helpt u ons mee een dringende boodschap af te geven aan de kabinetsformateur?

Op ons jaarcongres wordt samen met de bezoekers de inhoud van een manifest samengesteld. Dit manifest zal worden uitgereikt aan de kabinetsformateur. Raadslid.nu wil samen met de bezoekers een duidelijk statement maken. Peter Otten, voorzitter Raadslid.nu: "We willen zien te voorkomen dat we straks met de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 in aantocht de noodklok moeten luiden. Gemeenten staan aan de basis van ons democratisch stelsel. Voldoende raadsleden en continuïteit in raadswerk zijn belangrijke peilers."

Voor een krachtig manifest is het belangrijk dat zoveel mogelijk raadsleden hun stem laten horen. Hoe meer mensen op ons jaarcongres de inhoud van het manifest steunen, hoe krachtiger onze oproep aan de formateur! Wij willen u voor het manifest wordt samengesteld alvast om uw input vragen. Wij hebben om die reden een korte vragenlijst samengesteld. Uw antwoorden hierop dienen als input voor het manifest waar tijdens ons jaarcongres op gestemd zal worden. Klik hier om de vragenlijst in te vullen. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!