Landelijk raadsledencongres in Zwolle

DEN HAAG – Op 20 september 2014 houdt Raadslid.Nu in samenwerking met diverse andere organisaties een landelijk raadsledencongres. Belangrijkste thema: de invoering van de drie nieuwe taken voor zorg, participatie en jeugdzorg. De grootste vraag: hoe kan de raad een sterke rol vervullen bij de uitvoering van deze nieuwe gedecentraliseerde taken?

Het landelijk raadsledencongres over de zogeheten 3D’s gericht op een sterke Raad Doet er Toe vindt op 20 september plaats in Zwolle. Raadslid.Nu organiseert dit landelijk congres samen met de Vereniging van Griffiers, het Actieprogramma Lokaal Bestuur en het 3D-programma van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en diverse departementen. Een aantal bewindslieden zal aanwezig zijn op dit congres, onder wie minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en de staatssecretarissen Martin van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en Jetta Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

Meer informatie en aanmelden

Voorinschrijven is alvast mogelijk via De Decentralisaties Dag - Raadsledeneditie 
Meer informatie over het programma volgt binnenkort!

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 18 juli 2014.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op twitter (@Raadslid.Nu), Facebook en Linkedin.

Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie. Nog geen lid van de vereniging? Aanmelden kan hier