Lat hoger leggen bij aanpak vervuiling beter dan achteraf rommel opruimen

Lat hoger leggen bij aanpak vervuiling beter dan achteraf rommel opruimen

Gemeenteraden doen er goed aan scherpe doelen te formuleren om hun stad schoon te houden. Meer ambitie mag best, schrijft de Haagse Rekenkamer. Dat is beter dan achteraf de rommel op te laten ruimen. 

Vuilniszakken naast afvalcontainers, hondenpoep, zwerfvuil langs de weg, verweesde fietsen. Voor veel inwoners een grote bron van ergernis. De Rekenkamer van Den Haag nam het vraagstuk onder de loep en kwam voor de dag met een serie aanbevelingen voor gemeenteraden. ‘Schoon op papier!’ heet het rapport van de Haagse Rekenkamer, vol adviezen voor aanpak van vervuiling van de openbare ruimte. Op papier is de stad schoon, maar in werkelijkheid is het op veel plekken in de stad een bende. De gemeenteraad kan de lat een stuk hoger leggen, vindt de rekenkamer. 

Weinig preventie

De belangrijkste uitkomst van het onderzoek is dat het Haags gemeentebestuur zich te weinig richt op het voorkomen van vervuiling van de openbare ruimte. Verder zijn de doelen voor de aanpak verouderd en te algemeen. Ook zet de gemeente te weinig in op het oplossen van oorzaken van rommel op straat, hondenpoep en weesfietsen.

Van beleidsplan tot deadline

Het college van burgemeester en wethouders in Den Haag heeft inmiddels aangegeven de aanbevelingen uit het rapport over te nemen. Omdat deze zo concreet zijn, kunnen gemeenteraden van andere gemeenten er eventueel hun voordeel mee doen.

  1.  Draag het college op een aangescherpt beleidsplan voor vervuiling van de openbare ruimte op te stellen en dit ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.
  2.  Draag het college op de uitvoering mede te richten op het voorkomen van vervuiling van de openbare ruimte en niet alleen op het wegnemen daarvan.
  3.  Draag het college op periodiek te rapporteren over de aanpak van vervuiling van de openbare ruimte.
  4.  Draag het college op binnen zes maanden een aanpak voor de uitvoering van aanbevelingen 1 tot en met 3 voor te leggen aan de gemeenteraad.

Meer informatie

Klik hier om het volledige rapport te vinden van de Rekenkamer Den Haag. 

Of kijk naar de video:

- YouTube