Ledenbrief VNG over werkgeverschap griffie

Op 20 maart heeft de VNG aan de gemeenteraden en colleges een ledenbrief verzonden over het werkgeverschap van de griffie en arbeidsvoorwaardelijke besluiten. Deze ledenbrief is tot stand gekomen in overleg met de Vereniging voor Raadsleden en de Vereniging van Griffiers. Raadslid.Nu vraagt bijzondere aandacht voor deze brief.

Meer informatie kunt u hier lezen.

Voor eventuele vragen over de ledenbrief van de VNG kan per e-mail (info@raadslid.nu) of per telefoon (070-3738195) contact worden opgenomen met het bureau van Raadslid.Nu.