Ledenvergadering akkoord met financieel verslag en Koersdocument

Ledenvergadering akkoord met financieel verslag en Koersdocument

De leden van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden hebben zaterdag ingestemd met de financiële verantwoording 2022, het bestuurlijk jaarverslag 2022 en het Koersdocument 2023-2027.

In Amersfoort werd de zogeheten voorjaars-ledenvergadering gehouden van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Tijdens deze ALV wordt de financiële verantwoording over het afgelopen kalenderjaar vastgesteld en het bestuurlijk jaarverslag. Voorzitter Hanneke Willemstein informeerde de ledenvergadering over het positieve oordeel van de accountant over de financiële stukken. De leden stemden in met zowel de jaarrekening als het bestuurlijk jaarverslag.

Koersdocument

Ook het nieuwe door het bestuur opgestelde Koersdocument werd zonder wijzigingen vastgesteld. Het Koersdocument 2023-2027 formuleert de uitgangspunten van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden voor de huidige raadsperiode tot en met 2027.

Verkiezingscommissie

De ledenvergadering in Amersfoort ging akkoord met de samenstelling van de nieuwe verkiezingscommissie. Deze bestaat uit Alinda Frederiks, Martin Sagel en Jan Smits. De verkiezingscommissie bereidt namens de ledenvergadering de invulling van opengestelde vacatures in het bestuur voor.

Meer informatie

Het Koersdocument 2023-2027 klik hier voor meer informatie.

Leden die het bestuurlijk jaarverslag, dat een overzicht geeft van wat de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden in 2022 heeft gedaan, of de jaarrekening 2022 willen ontvangen, kunnen daartoe een mail sturen aan: info@raadsleden.nl.