Ledenvergadering over verantwoording 2014

Ledenvergadering over verantwoording 2014

De leden van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden zijn van harte uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering op 26 september. Aan de orde tijdens deze ledenvergadering is de vaststelling van het financieel jaarverslag 2014 en het bestuurlijk jaarverslag over 2014.

De algemene ledenvergadering over financieel en bestuurlijk jaarverslag vindt plaats in Zalencentrum Vredenburg in Utrecht. Aanvang van deze vergadering is 12.15 uur.

Het bestuurlijk jaarverslag kunt u lezen door hier te klikken. Het financieel jaarverslag is voor de leden in te zien via de login op de website. Bij storingen kunt u een mail sturen naar info@raadsleden.nl en krijgt u de gevraagde informatie toegestuurd.

De agenda voor de algemene ledenvergadering kunt u inzien door hier te klikken.